Det finns fler jobb inom sjöfarten än på länge om man har rätt utbildning // Foto: Getty Images

Artiklar

Fler jobb inom sjöfarten

Konkurrens om rätt utbildning stenhård

Text: Martin Strömberg • 2019-05-15 Uppdaterad 2019-05-15

Det är fler som slutar än som börjar och det blir allt svårare för rederier att hitta personal till sina fartyg. Allt fler fartyg svenskflaggas och det gör att konkurrensen om de som har rätt utbildning är stenhård, rapporterar svt.se.

Länge fanns det ganska få jobb inom sjöfarten i Sverige. Men nu är situationen den omvända.

Fler och fler fartyg tas i drift, samtidigt som var sjätte anställd kommer att gå i pension de kommande åren. Det här skapar ett bekymmersamt läge, bland annat för rederiet Destination Gotland som får allt svårare att hitta personal.

– Året runt så har vi svårt att hitta personal till framförallt maskin och däck. Sommartid när vi ökar antalet fartyg samtidigt som andra rederier gör detsamma och samtidigt som alla vill ha lite semestrar så är det jättesvårt, säger Henrik Cars, vice vd för Destination Gotland.

Enligt en färsk rapport från Transportföretagen så uppger hela 40 procent av sjöfartsföretagen att de har svårt att hitta personal. Man tycks ha särskilt svårt att locka kvinnor. Endast fyra procent av de anställda inom yrkena matros, motorman, tekniskt- och nautiskt befäl är kvinnor.

– Sjöfarten har ett rekryteringsproblem totalt sett. Tittar man på var man kan hitta personal framöver så är det hos det underrepresenterade könet, det vill säga kvinnor. Lyckas vi med det så får vi en helt annan dynamik på arbetsplatserna också, säger Caj Luoma, kompetensförsörjningschef på Branschorganisationen Transportföretagen. 


Text: Martin Strömberg • 2019-05-15
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen