Fler kommer att spendera sommaren hemma i Sverige, enligt Sweboats undersökning // Foto: Martin Strömberg

Artiklar

Fler vill hyra båt i sommar

Ny undersökning av Sweboat ger positiva signaler

Text: Martin Strömberg • 2020-05-08 Uppdaterad 2021-06-09

 

Sweboats nya undersökning kan konstatera att en annorlunda sommar väntar för svenskarna till följd av Covid-19, då fler kommer att spendera sommaren i Sverige. Antalet spekulanter på att köpa båt ser inte ut att påverkas av Covid-19 – däremot kommer antalet spekulanter på att hyra båt att öka.

– Båtbranschen verkar inte komma att påverkas negativt av Covid-19 på kort sikt, tvärtom så kan vi sammantaget förvänta oss en ökning i antalet båtspekulanter i sommar i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade. Framförallt ser vi ett ökat intresse för att hyra båt i sommar och förhoppningsvis fastnar dessa personer för båtlivet. Undersökningen visar att Covid-19 inte antas ha någon signifikant påverkan på antalet köpspekulanter, däremot kan marinorna och båtbyggarna förvänta sig en större andel förstagångsköpare och nya typer av kunder i sommar, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat i ett pressmeddelande.

Sweboats undersökning visar att 16% av svenskarna har en planerad resa utomlands i sommar. Om man jämför med sommaren 2019 då 43% av svenskarna reste utomlands är detta en minskning med 71%1, och troligtvis kan en mycket stor del av beteendeförändringarna härledas till Covid-19 pandemin.

Vidare visar undersökningen att semester utomlands ännu inte konverterats till en annan semesteraktivitet inom Sverige, utan snarare en ovisshet kring sommaren då 33% av svenskarna inte ännu har tydliga semesterplaner.

Antalet spekulanter på att hyra eller köpa båt sommaren 2020 ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade

Covid-19 pandemin har påverkat båtspekulanter2 på olika sätt; en grupp personer har tillkommit, samtidigt som en grupp har fallit bort. Samtidigt finns respondenter vars hyr- eller köptankar inte har påverkats av Covid-19 pandemin.

• Antalet hyrspekulanter inför sommaren ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19 – 34% av de som funderar på att hyra båt sommaren (motsvarande 3,3% av svenskarna) hade inte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,2% av svenskarna funderade på att hyra båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade. Tillflödet av hyrspekulanter ser ut att vara större än bortfallet.

• Antalet köpspekulanter inför sommaren är relativt konstant i förhållande till innan Covid-19 – 20% av de som funderar på att köpa båt sommaren (motsvarande 1,4% av svenskarna) hade inte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,9% av svenskarna funderade på att köpa båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade, vilket tyder på ett liknande tillflöde och bortfall av köpspekulanter.

Båtar med övernattningsmöjlighet är mest populärt bland hyrspekulanter och majoriteten av köpspekulanterna funderar på att köpa en motorbåt

47% av respondenterna som funderar på att hyra båt sommaren 2020 är intresserade av att hyra en båt med övernattningsmöjlighet, där 30% är spekulanter på en motorbåt och 17% på en segelbåt. Majoriteten av köpspekulanterna (85%) är intresserade av en motorbåt, där 41% funderar på en motorbåt med övernattningsmöjlighet. Undersökningen visar även att segelbåt samt mindre båtar är mer populärt bland hyresspekulanter än köpspekulanter.

Båtägare kommer att ha fler båtdagar 2020 jämfört med tidigare somrar

Undersökningen tyder på att båtägares båtanvändande kommer att förändras i sommar jämfört med tidigare somrar, exempelvis planerar 67% av svenska båtägare fler båtdagar – Det ser alltså ut att bli en aktiv båtsommar 2020!

Undersökningen genomfördes under perioden 24e till 30e april 2020 och besvarades av 1 003 svenskar i åldern 25 till 70 år med en sammanlagd årlig hushållsinkomst på över 300 000 kronor. Undersökningen innehöll 15 huvudfrågor som sammanställts och analyserats av Sweboat i samarbete med Cupole.

Noter:

1) I dagsläget gäller UD:s avrådan från utlandsresor till den 15e juni 2020, och troligen kan fler resor som är planerade efter detta datum komma att avbokas.

2) Definieras som personer som funderar på att hyra eller köpa båt sommaren 2020

TV: Tiotal containrar föll från fartyg mitt i hamnen

TV: Kolla in den grymma norska tilläggningen

SUPERGUIDE: 8 fina segelbåtar runt 35 fot

GUIDE: Trygga spontanköp för 100 000 kronor


Text: Martin Strömberg • 2020-05-08
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top