Ett nytt projekt arbetar för att förbättra och utveckla tömningsservicen för båtägare // Foto: livetombord

Artiklar

För mycket strul med latrintömningen

Servicen för latrintömning runt Östersjön behöver utvecklas – båtägare vill kunna göra rätt men tömmer ofta fortfarande rakt ut i havet.

Text: Martin Strömberg • 2019-07-09 Uppdaterad 2021-06-09

Båtsäsongen är i full gång och många båtturister kommer att tillbringa sommaren i skärgården runt Östersjön. Båtlivet innebär tyvärr olika typer av avfall som behöver hanteras. Trots att det finns lagar och regler kring båtlatrin tömmer många båtägare sin latrin rakt ut i havet.

Resultat från det pågående projektet BATSECO-BOAT visar att en majoritet av båtägarna vill göra rätt men stöter på problem vid tömning av latrin samt att kraven gällande ansvaret för tömningsstationer upplevs som otydliga.

Inom ramen för projektet har en enkätstudie genomförts med båtägare i Sverige och Finland. Av de cirka 200 svarande har de flesta toalettsystem i sin båt som passar för pumptömning. Cirka tre fjärdedelar har haft problem när de använt pumpstationer, oftast är problemet stationer som är ur funktion. Så länge stationerna fungerar och är användarvänliga föredrar de som svarat inte någon särskild pumpteknik, dock efterfrågas välplacerade och lättillgängliga stationer.

Projektet har också utfört en studie av befintlig tömningsteknik. ”Det är viktigt att uppdatera pumpstationer och informationssystem för att bemöta båtägares behov och försäkra sig om att dessa har möjligheten att göra rätt. Vi rekommenderar förebyggande åtgärder vid inköp av tömningsstationer, till exempel att ställa krav vid upphandling gällande service av tömningsstationerna för att begränsa driftstopp och satsa på användarvänliga system som visar när en station behöver tömmas eller är ur funktion”, säger Donatella Acquaviva på Utvecklingscentrum för vatten på Campus Roslagen i Norrtälje.

Kommuner och småbåtshamnar som äger och underhåller anläggningarna spelar en nyckelroll för att förbättra tömningsmöjligheterna för båtägare. Förutom teknikstudien och identifiering av problemområden har projektet kartlagt populära båtrutter och passande platser för pumpstationer. Detta då ett av målen i projektet är att förvärva ny pumputrustning i de deltagande kommunerna.

Syftet med projektet BATSECO-BOAT är att undersöka båtägares behov samt att bidra till en förbättring av tömningsservice i Östersjön, särskilt i Sverige, Finland och Estland. Samtliga av dessa länder följer HELCOM-överenskommelsen. Dock har implementeringen av lagstiftningen varierat mellan länderna. I Finland förbjöds tömning i havet 2005 och hamnar med fler än 50 båtplatser är skyldiga att tillhandahålla utrustning. I Sverige trädde en liknande lag i kraft år 2015, dock krävs endast pumpstationer på platser där det finns behov. Estland har för närvarande ingen nationell lag som styr hanteringen av latrin.

BATSECO-BOAT är ett treårigt projekt och koordineras av Åbo universitet. Projektpartners är Håll Skärgården Ren i Finland, Ecoloop, Campus Roslagen, Norrtälje kommun, Keep the Estonian Sea Tidy samt Viimsi kommun i Estland. Projektet finansieras av EU:s Central Baltic Interreg-program och total budget för projektet är 1,48 miljoner euro.

 

Trubbigt förbud mot skit till sjöss

Därför är det riskfritt att skita i toalagen

Se upp: Här är skitmissen som kan ge dig fängelse


Text: Martin Strömberg • 2019-07-09
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen