Målet är att nå god vattenstatus i Mälaren senast år 2027 // Foto: Martin Strömberg

Artiklar

Förbjudet ämne drar ner Mälarens vattenkvalité

"Det räcker med tio kilo i hela Mälaren"

Text: Martin Strömberg • 2019-01-16 Uppdaterad 2021-06-09

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat, men inte tillräckligt. Främst är det ämnet tributyltenn (TBT), som ursprungligen togs fram för bekämpning av parasitsjukdomen snäckfeber och som senare blev populär i bottenfärg, som drar ner vattenkvaliteten. Ämnet har hormonstörande egenskaper för djur som lever i vattnet.

– Det krävs mycket små mängder för att förorena ett vatten. Det räcker med att tio kilo TBT fördelas över Mälaren för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholms län, i ett pressmeddelande.

TBT är sedan 1989 förbjudet i Sverige. Tidigare användes ämnet som substans i båtbottenfärg. Länsstyrelsen i Stockholms län skriver att alla båtar med giftiga bottenfärger måste saneras på ett säkert sätt och TBT som finns i marken vid båtuppläggningsplatser tas om hand.

I övrigt visar undersökningen att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar 2001. Ämnena fluoranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren och prover har tagits från 42 platser från väst till öst i hela sjön. Målet är att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Resmål: Mälaren

Båtar fortsätter sprida gifter – trots förbud

Vattenskotrar kontrolleras i Mälaren

Resmål: Mälaren


Text: Martin Strömberg • 2019-01-16
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen