150875.jpg

Artiklar

Fullt ställ med Carrera Helmsman

Tycker du att fart är livskvalitet? Då är Carrera Helmsman en båt för dig. Vi har kikat närmare på en flushdäckad och elegant segelbåt där fartkänslan ligger nära vattenytan. Artikeln publicerades först i Praktiskt Båtägande 2011.

Text: Redaktionen • 2015-02-03 Uppdaterad 2021-06-09
Guide: Så seglar du i Thailand
Följ med på whiskyresa till Skottland
Hyr båt och njut av båtlivet på Mallorca

3 nr av valfri båttidning för endast 99 kr

Med kalibrerad logg noterade Carreran ”Wilda” 16,5 knop utanför Almagrundet. Hon hade spinnaker och full stor. Det blåste 16 meter per sekund i byarna. Carreran uppförde sig stabilt i den grova sjön med spinnakern uppe men rorsman fick passa sig för att dyka.

Vindbådan hälsar att hon har loggat 13,85 knop med krysställ, sydväst om Finska Utö. Vid samma tillfälle skar förskeppet ner i en vågkam under en surf. Havsytan var i höjd med masten och båten plogade sig fram på nosen genom sjön.

Fullt ställ med Carrera Helmsman

 

De inofficiella fartrekorden kommer från Carreraförbundet och de säger en hel del om vad en Carrera Helmsman är för något. Hon brukar kallas seglingsmaskin.

Fart och seglingskänsla i en vacker förpackning

Carrera Helmsman är känd för att segla extremt snabbt i tuffare vind- och vågförhållanden. Hon är långsmal, har djup köl och en stor segelyta. Skrovet skär mjukt genom vattnet. Samtidigt är det en elegant båt. Utan mantåg och pulpit blir de rena och utsträckta linjerna tydligt markerade.

Viktor Lundgren har seglat Carrera Helmsman i åtta år och bland annat vunnit riksmästerskapen flera gånger. Han uppskattar Carrerans kryssegenskaper:

– Det är en fin seglare som är helt fantastisk på kryssen. Den långa vattenlinjen, den stora viktandelen i kölen och en stor segelyta gör att hon går otroligt snabbt och mjukt även i mycket vind och sjö. Det kan bli blött men det känns alltid tryggt.

Design Håkan Södergren

Carreran konstruerades 1979 av Håkan Södergren, som också ligger bakom de andra Helmsmanbåtarna: Lady Helmsman, Lord Helmsman, Señorita och Queen. Den är 11,50 meter lång, 2,40 meter bred och kölen sticker 1,90 meter. Tillverkning av skrov och däck skedde främst på varvet Tufa Marin, senare även på Roslagsbåtar och några and-ra varv. De flesta såldes som självbyggen eller halvfabrikat.

Koncentration till ostkusten

Totalt har det byggts ungefär 80 Carreror och det finns idag runt 60 båtar i Sverige. Den senaste sjösattes 2005. Viss tillverkning har även skett i Danmark och det har byggts några exemplar på kontinenten, för insjösegling. Dessa har högre mast.

I Sverige är de flesta båtarna koncentrerade till ostkusten. Fler än hälften finns i Stockholmsområdet, några håller till i Skåne, ett litet gäng i Härnösand och övriga är utspridda längs kusten.

Carreraförbundet för mätregler och tips

Redan 1984 antogs Carrera Helmsman som nationell klass av Svenska Seglarförbundet. Carreraförbundet sköter tekniska saker som har med kappsegling att göra. Bland annat håller de reda på inmätningar, administrerar entypsreglerna och beslutar om kappseglingsprogram.

Men allt handlar inte om kappsegling. Carreraförbundet är också en samlingspunkt för alla som äger en Carrera. Här utbyts erfarenheter av hur man bäst åtgärdar saker på båten och tips om effektiv trimning av seglen, och det anordnas aktiviteter där Carreraägare träffas.

Dubbla sittbrunnar i två varianter

Fullt ställ med Carrera Helmsman

 

Sittbrunnen på Carreran är lite speciell, den delas av storskotskenan i en aktre och en främre sittbrunn. Efter ungefär 50 tillverkade båtar ändrades designen av brunnen. Fram till dess hade båtarna en enkel skärgårdskryssarbrunn som är öppen ut till skrovsidorna. På dessa finns inga plastade bänkar och man sitter lågt.

På den nyare designen användes mallen från bänkarna föröver till att plasta bänkar även i den aktre sittbrunnen. Sittbrunnen fick nya, högre durkar och blev mer lik en ”vanlig” sittbrunn. Nytt var också att den aktre sittbrunnen blev självlänsande, det var den inte på tidigare modeller.

I och med förändringen blev det enklare att inreda en akterruff. Viktor Lundgren berättar att det finns mellan tio och femton exemplar med akterruff och att akterruffen blir förvånansvärt stor. Helt beboelig för två vuxna. Vissa har till och med byggt en avskild toalett i akterruffen.

Ståhöjd för barn, hukhöjd för vuxna

Fullt ställ med Carrera Helmsman

 

Från utsidan ser Carreran knappt ut att rymma någon ruff alls, men hon är rymligare invändigt än hon ser ut att vara. Inredningen rymmer det väsentliga. I standardutförande har Carreran fem kojplatser. Två i salongen, en stickkoj på babords sida och en dubbelkoj i förpiken. Med den nyare sittbrunnen och akterruff med dubbelkoj blir det totalt sju kojplatser. Vid nedgången finns ett pentry med diskho, vattenpump, kök och lådor.

Carreran är fullt beboelig men svängrummet och ståhöjden är begränsade. Om Viktor Lundgren ska plocka fram någon mind-re bra egenskap hos båten så är det just att hon är lite trång invändigt.

Precis vid nedgångsluckan ligger durken på en lägre nivå än i övriga ruffen. Där är ståhöjden ungefär 1,50 meter. I övriga ruffen är det ungefär 1,35 meter till rufftaket. Men ståhöjden kan variera eftersom det finns lite olika lösningar på hur durken är byggd.

Olika byggsätt

De flesta Carreror är helt eller delvis självbyggda. Kvaliteten på utförandet kan därför variera mellan olika båtar.

Sverker Ottander, som är tekniskt ansvarig på Carreraförbundet, säger att kvaliteten varierar från båt till båt snarare än mellan olika årgångar. Det beror på en skillnad i byggnadssätt.

Vissa båtar sprutades, medan andra tillverkades med handupplagda glasfibermattor. Det senare blev starkare tack vare högre glasfiberinnehåll och för att tjockleken på glasfibern var

lättare att kontrollera. De som sprutades varierar mer i tjocklek:

– Man sprutade för hand på den tiden och dagsformen hos den som jobbade med båten påverkade resultatet. Det finns fina byggen och det finns exemplar som är ojämna, men rent generellt är Carreran precis som andra båtar från den tiden överdimensionerad.

Förstärkta bottenstockar ett plus

Om du är intresserad av en Carrera Helmsman är det en bra idé att kika extra noggrant på motorn, rodret och kölinfästningen.

Originalmotorn i många Carreror är en OMC 2-takts bensinmotor. Är den inte utbytt så räkna med att du har ett motorbyte framför dig inom en snar framtid. Ganska många har redan bytt ut OMC-motorn och vissa satte in en dieselmotor från början. Rodret är ihåligt. Därför är det viktigt att det finns dräneringshål som släppt ut fukt. Annars kan det finnas frostskador.

Det finns Carreror som haft problem med svajköl, men det är inte så alarmerande som det låter.

– På några båtar blev det för tunt i vecket mellan köl och skrov. Dessutom är bottenstockarna rätt låga i original, säger Sverker och förklarar att åtgärden är att plasta och förstärka. Det är ingen stor operation, den händige kan göra det själv, men de flesta låter ett varv göra jobbet.

Enligt uppgift har ungefär en tredjedel av alla Carreror förstärkt bottenstockarna i efterhand. Kontakta Carreraförbundet innan du ger dig på jobbet. De har tagit fram en ritning på hur det ska göras.

På det stora hela är Carreran ett starkt bygge utan svaga punkter och den har hårdtestats under alla möjliga väderförhållanden.

Prisbilden

Priserna varierar en hel del beroende på om motorn är utbytt, kvalitet och ålder på segelställ och skicket i allmänhet. De flesta båtar ligger i spannet 250 000 kronor till 350 000 kronor.

Kostnaden för nya segel är normal med tanke på båtstorleken. Ett nytt storsegel kostar från 23 100 kronor, en genua från 16 800 kronor och en spinnaker från 23 400 kronor. Alla prisexempel är från Boding.

Av: Text Jessika Ericsson Foto Lars Ericsson

Faktaruta

Carrera Helmsman
Längd över allt: 11,50 meter
Längd I vattenlinjen: 9,20 meter
Bredd: 2,40 meter
Djupgående: 1,90 meter
Rigg: Partialrigg 7/8-del. Genomgående mast
Storsegel: 34 kvm
Genua I: 35 kvm
Självslående fock: 19,5 kvm
Spinnaker: 90 kvm
Deplacement: 3,95 ton
Kölvikt (fenköl, bly): 2,4 ton
Lystal: 1,22
Konstruktör: Håkan Södergren
Antal kojer: 5 i standardutförande
Tillverkning: Tufa Marin, Roslagsbåtar med flera
Pris begagnad: 250 000-350 000 kronor
Förbund: Carreraförbundet, www.carreraforbundet.net

Fullt ställ med Carrera Helmsman Fullt ställ med Carrera Helmsman Fullt ställ med Carrera Helmsman

Fullt ställ med Carrera Helmsman


Text: Redaktionen • 2015-02-03
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen