Fure Vinga går i bräschen för renare bränsle // Foto: Marinetraffic/Lars Höglund

Artiklar

Fure Vinga först med flytande biogas

"Vill visa att vi kan gå hundra procent fossilfritt"

Text: Martin Strömberg • 2018-06-26 Uppdaterad 2018-06-26

 

Under måndagskvällen bunkrades Fure Vinga med flytande biogas i Göteborg och det var första gången i Sverige och kanske till och med i världen som ett fartyg tankade med LBG (liquid biogas).

– Vi känner inte till något annat fartyg som har bunkrat biogas och är säkra på att vi är först i Sverige. Men det är stora ord att hävda att det aldrig har skett någon annanstans, säger Lars Höglund, Vd för rederiet Furetank enligt Ny Teknik.

Syftet med tankningen, eller bunkringen, som det heter på sjöfartsspråk, är att visa att det finns en efterfrågan på biogas. Tillgången är fortfarande skral, påtalar Lars Höglund.

– Det är mycket skriverier om sjöfarten; att vi är bakåtsträvare som inte tar något ansvar för miljön. Med detta vill vi visa att vi kan gå hundra procent fossilfritt, säger han.

Användning av flytande gas, antingen fossil naturgas (LNG) eller biogas (LBG), minskar utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar jämfört med att köra på olja.

Men också koldioxidutsläppen sänks.

Några skillnader mellan naturgas och biogas finns inte vad gäller driften. Furetank köper sin gas från Skangas i Lidköping och menar att den jämfört med naturgas håller en betydligt jämnare kvalitet, med ett metantal på 94 procent.

– Naturgasen varierar mellan 80 och 92-93. Så det är bra biogas vi köper, säger Lars Höglund.

Då är det snarare priset som utgör haken. Biogasen kostar nämligen dubbelt så mycket.

 


Text: Martin Strömberg • 2018-06-26
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen