Varför dubbla roder? Praktiskt Båtägande reder ut frågan tillsammans med båtkonstruktören Gabriel Heyman. Foto & Illustration: Halbberg Rassy

Artiklar

Här är för- och nackdelarna med dubbla roder

Dubbla roder blir allt vanligare på nya båtmodeller. Det medför färre styrproblem, bättre grepp om vattnet och stadigare styrning i frisk vind. Men dubbla roder gör också finmanövreringen för motor lite svårare, och så blir det fler styrdelar att underhålla.

Text: Jessika Ericsson • 2017-09-12 Uppdaterad 2021-06-09

Ett båtskrov med bred akter kräver annorlunda styrning än ett långsmalt skrov. Därför blir segelbåtar med dubbla rattar och enkla eller dubbla roder allt vanligare, i takt med att båtskroven blir bredare över akterpartiet.

När en båt blir så bred över akterpartiet att ett centrerat roder delvis hamnar ovanför vattenytan då båten kränger, fungerar inte styrningen något vidare bra. Då behövs helt enkelt två roder för att nå ner i vattnet. 

Men hur påverkas egentligen en segelbåt av att ha dubbla roder? Vilka är de stora fördelarna? Och finns det någon baksida av myntet? Blir seglingskänslan annorlunda på en båt med dubbla roder?

Med hjälp av en av Sveriges mest erfarna båtkonstruktörer, Gabriel Heyman, reder vi ut de grundläggande principerna. Vi tar också reda på hur traditionella Hallberg-Rassyvarvet ser på båtar med dubbla roder.

Lista: Plus och minus med dubbla roder

Gabriel Heyman har konstruerat båtar sedan 1990. Han har vunnit pris i ett flertal internationella båtkonstruktionstävlingar och är ordförande i Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening. Fantasi 44 och Celeste 36 är ett par av modellerna som lämnat ritbordet och Gabriel Heyman är också upphovsman till en speciell kölkonstruktion som suttit på vinnarbåten i America’s Cup.

Till att börja med konstaterar Gabriel Heyman att moderna båtskrov mer eller mindre tvingar fram dubbla roder. När en båt blir så bred i aktern att rodret hänger i luften vid krängning blir det nödvändigt för att få en bra roderfunktion. Men någon exakt gräns för vid vilken akterbredd en båt vinner på att ha dubbla roder istället för ett finns inte.

– Det dikteras av skrovformen. Man tittar bland annat på hur lovartshörnet i aktern lyfter då båten kränger och hur vattnet rör sig runt roderblad och båtskrov. Det görs också krängningsberäkningar som ger information om roderverkan.

 

Både för- och nackdelar

Det är med andra ord utvecklingen av skrovformen hos moderna segelbåtar som lett fram till behovet av dubbla roder. Att den utvecklingen skett först på senare år kan delvis förklaras av att man tidigare inte trodde att dagens breda och mer trekantiga skrov skulle fungera i praktiken, förklarar Gabriel.

– Förr trodde man att båtar som ser trekantiga ut uppifrån skulle volta eller tippa framåt om de krängde. Tänker man sig istället hur båtens skrov ser ut om man tittar på det under vattnet så bildas en linje mellan förstäv och lähörnet i aktern när båten kränger. Det är den principen som lett fram till formerna på många moderna båtar.

Med dubbla roder följer några fördelar som inte enkelroder har. Dubbelroder konstrueras med en vinkel i förhållande till skrovet. Roderbladen pekar inte rakt ner utan snett utåt under skrovet. Det syns tydligt när båten står på land och medför att roderbladet kommer att peka rakt ner när båten kränger.

– Tjugo graders vinkel på rodret gör att det pekar rakt ner vid tjugo graders krängning, och det är bra för styrningen. 

Rodrets vinkel i förhållande till skrovet ställs in vid tillverkningen och är inget som man som båtägare behöver fundera över. Den här roderinställningen ska heller inte förväxlas med rodervinkeln vid segling.

 

Här är för- och nackdelarna med dubbla roder
Med dubbla roder går det att minska djupgåendet. Två roder kan vara kortare än ett enkelroder. Illustration: Hallberg Rassy

Skrov, rigg, roder och köl hänger ihop

Något som ofta nämns i samband med dubbla roder är just det bättre “greppet” i vattnet. Trycket på roderbladet kan hållas mer stabilt oavsett vindstyrka och krängning om det finns gott om vatten runt om roderbladet. Det minskar risken för att tappa “greppet” och styrförmågan vid friska till hårda vindar. Men dubbla roder i sig räcker inte för att helt klara sig undan styrproblem, då skrov, rigg, roder och köl hänger ihop.

– En del båtar som byggdes på 1990- och 2000-talet har en egenhet i styrningen som gör att de okontrollerat kan tappa greppet och broacha. Vid 12–13 m/s då man styr båten rakt fram är sannolikheten för det här oönskade beteendet som störst. För kappseglare, som hela tiden jobbar med storskotvagnen och
andra trim, är det inga problem. Det är för de vanliga familjeseglarna som det blir bekymmer. De som ställer in ett trim och sedan seglar åt det håll man är på väg.

När dubbla roder gjorde entré förväntades att styrproblemet skulle försvinna. Men så enkelt är det tyvärr inte, enligt Gabriel, som själv nyligen seglade en båt med dubbla roder i Kroatien med precis det här problemet.

– Styrningen av en båt hänger ihop med så mycket mer än bara rodrets eller rodrens utformning och placering. Kölen och kölens placering påverkar till exempel styrningen väldigt mycket. Den bör vara placerad så långt akteröver som möjligt. Skrov, rigg, köl och roder bildar tillsammans en helhet. Först när alla delar harmonierar kan de spela samma melodi.

Frågan är då om det finns några egentliga nackdelar med dubbla roder. Jo, faktiskt, är svaret på den frågan. En båt med bara ett roder är tekniskt sett betydligt enklare. Med en mindre komplicerad styrning följer färre delar att underhålla och färre delar att reparera. 

– En annan aspekt är att ett enkelroder innebär mindre våt yta då man seglar upprätt. Det ger mindre motstånd och högre fart. Kan man klara sig med ett roder ger det nästan bara fördelar, säger Gabriel.

Något som kan kännas ovant för den som är van att köra en båt med ett roder är att fin-
manövreringen för motor i låga farter är betydligt svårare. Med ett centrerat roder trycker propellerströmmarna mot rodret, vilket underlättar manövrering i trånga utrymmen. Med dubbla roder går det inte att utnyttja propellerströmmarna på samma sätt. Det blir betydligt svårare att vända eller backa i trånga utrymmen.

Friktion ger “död känsla”

Utöver att det är svårare att trixa med båten för motor medför dubbla roder inga större skillnader i hanteringen av båten vid segling eller motorgång på öppet vatten. 

– Det som kan märkas är en större friktion i styrningen som ger något av en “död känsla”. Seglingskänslan med dubbla roder kan upplevas som lite tråkig. På riktigt avancerade styrsystem som finns på stora och dyra båtar har man lyckats bygga bort det mesta av friktionen, men på enklare familjebåtar känns det.

I övrigt tipsar Gabriel om att göra en balansering av roderbladet på samma sätt som på en båt med enkelroder. Det ska vara lite tryck i rodret för att båten ska segla balanserat.

Sammanfattningsvis bidrar dubbla roder till bättre grepp och färre styrproblem, utom vid motorgång, men samtidigt en lite “död känsla” i styrningen.

Framtiden för stora båtar

Hallberg-Rassy har hittills hållit sig kvar vid styrsystem med ett roder på sina båtar. Men på 2017 års modell, Hallberg-Rassy 44, sitter det dubbla roderblad.

– Vi är övertygade om att dubbla roder är framtiden. Båtarna blir bredare och med dubbla roderblad ligger alltid ett roder i vattnet. Det blir bättre fingertoppskänsla i styrningen, minskade laster och stadigare segling med autopilot, säger Hallberg-Rassys vd, Magnus Rassy.

På HR44, som har centercockpit, sköts styrningen med en stor ratt. Däremot kommer nästa modell från Hallberg-Rassy, HR340 som är en modell med aktersittbrunn, att ha dubbla roder och dubbla rattar.

– Från början ansågs dubbla roder vara en racinglösning, men det passar minst lika bra på cruisingbåtar. Båtarna blir både lättstyrda och lättare att kontrollera, något som inte alltid varit fallet tidigare.

Magnus Rassy berättar att det har gått smidigt att introducera system med dubbla roder på Hallberg-Rassybåtarna. Konstruktören German Frers har ritat många båtar med dubbla roder tidigare. En skillnad man som båtägare kan uppleva är att det behövs lite mer fart vid manövrering för motor i låga farter, som inne i en hamnbassäng.

– Det handlar bara om någon tiondels högre fart. Vid motorgång utanför hamnen blir det däremot bättre kursstabilitet och roderverkan med dubbla roder, det tycker jag själv märks tydligt på HR44.

Här är för- och nackdelarna med dubbla roder
Underhållet av styrmekaniken är detsamma som på båtar med vanlig rattstyrning. Smörj upp kritiska delar med jämna mellanrum. Foto: Lars Ericsson

Besiktningsmannen Conny Zetterberg om dubbla roder:

Inga bekymmer med styrmekaniken

 Även om dubbla roder är en relativt ny företeelse har besiktningsmannen Conny Zetterberg redan hunnit med att besiktiga några båtar.

– Jag tror inte att de här styrsystemen kommer att ställa till med några speciella problem för båtägarna. 

Han har nyligen bland annat besiktigat en Elan 350 och en Bavaria 45 med dubbla roder och förklarar att det finns lite olika tekniska lösningar. 

– Vissa styrsystem har ett parallellstag mellan rodren. Vrider man på det ena rodret så rör sig också det andra. På riktigt stora  båtar sitter det ett slags växel under ratten med ett stag till varje roder. Det förekommer även ett slags kardanknutar.

Vad som händer med den här typen av styrsystem med tiden är förstås svårt att sia om, men rent mekaniskt ser Conny inte att det blir några bekymmer. Hjärtstocken och alla infästningar är det som bör kontrolleras extra noggrant med jämna mellanrum.

När det gäller det årliga underhållet av styrmekaniken är det inte annorlunda än på båtar med enkelroder.

– Det handlar om samma slags underhåll som på båtar med vanlig rattstyrning. Det kostar bara lite mer. Länkarmarna behöver man hålla i gott skick och så finns det små kulleder som ska ta upp brytkrafterna. Dem behöver man sköta om genom att smörja upp med jämna mellanrum.

Dubbla roder  – plus och minus

Plus 

* En förutsättning för bra styrförmåga på breda båtar
* Effektiv rodervinkel vid krängning
* Bättre grepp, färre styrproblem
* Hög coolhetsfaktor
* Minskat djupgående – två roder kan vara kortare än ett roder
* Mindre båtar kan balansera på rodren och kölen – praktiskt i tidvattenområden 

 

Minus

* Tekniskt mer komplicerat än enkelroder
* Fler lager och styrdelar att underhålla
* Fler lager och styrdelar att reparera
* Större våt yta ger lägre fart då man seglar upprätt
* Friktion ger ”död” känsla vid segling
* Svårare att manövrera för motor i låga farter

America's Cup skrotar flygande katamaraner


Text: Jessika Ericsson • 2017-09-12
ArtiklarpraktisktbatagandePraktiskt BåtägandeSegelbåtTeknik
Scroll to Top