Artiklar

Här är fartygen som får dela på miljonen

Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får sju fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort – årligen kliver 250 000 ombord.

Text: Redaktionen • 2015-05-05 Uppdaterad 2021-06-09
Här är fartygen som får dela på miljonen
Westkust fick mest pengar av alla fartyg Foto: Föreningen Westkust
TV: Sjöhistoriskas sexfilm stoppades av Facebook
Bilder: Svenske filmstjärnans lyxbåt k-märks
Bilder: Se drömbåtarna från förr
Bilder: Båtlivet på det ljuva 70-talet

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Ekonomiskt stöd är starkt efterfrågat och i år inkom 38 ansökningar om totalt drygt 8 miljoner.

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Pengarna ska stimulera till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Arbetet med detta engagerar ett stort antal människor, främst ideella föreningar runt om i landet. De historiska fartygen är viktiga för en levande kustbygd och skärgård och dragningskraften hos dem är stor. En undersökning som Sjöhistoriska museet nyligen har genomfört visar att 250 000 människor årligen kliver ombord på landets 129 k-märkta fartyg.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg och motorfartyg men vi tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna och att fartygen används på ett sätt som kommer många till glädje, säger Claes Wollentz.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt värdefulla fartyg 2015

Djurgården 3 – Stockholm, 150 000 kr.

Ångfärjan Djurgården 3 byggdes 1897 och hette ursprungligen Stadsgården 1. Fartyget beställdes för att klara trafiken till stockholmsutställningen 1897. Hon användes på olika linjer i Stockholms hamn till 1969. Den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog henne 1973 och rustade upp henne. Djurgården 3 är Stockholms enda kvarvarande ångdrivna djurgårdsfärja. Trafiken idag består av charter, färjetrafik och beställningstrafik. Årets stöd ska användas till reparation av rostskador och läckande plåttak.

Helene – Ystad, 200 000 kr.
Segelfartyget Helene byggdes som skonare år 1916 vid Ystad Skeppsvarv av skeppsbyggmästare Johan Henrik Grufstedt. Fram till år 1967 gick hon i fraktfart i främst Östersjön och på Västkusten.
Från 1967 till 1997 renoverades fartyget och seglades bland annat som teaterbåt längs smålandskusten. Sedan år 2000 ägs Helene av Ystads Segelfartygsförening och är nu skolsegelfartyg. Årets stöd ska användas till renovering av akterspegeln.

Helmi – Blidö, 100 000 kr.
Helmi är en sandkil byggd på Svartlöga 1886. Hon var en omtalad snabbseglare som vann flera kappseglingar för roslagsskutor. Fram till 1946 ägdes hon av släkten Sjöblom på Oxhalsö, Blidö och användes för fraktfart. Helmi är en av de sista kvarvarande av sitt slag. Efter tiden i fraktfart har hon bland annat varit biblioteksbåt, husbåt och fritidsbåt. 1988 inleddes en renoveringen av fartyget och 1999 tog föreningen Helmis vänner över ansvaret för henne. Nu är Helmi en del i ett projekt med syfte att levandegöra Blidöbygdens historia. Årets stöd ska användas till byte av däck och däcksbalkar.

Marianne – Otterbäcken/Mariestad, 50 000 kr.
Marianne byggdes som ånglustjakten Bris 1897 vid Eriksbergs mekaniska verkstad. Beställare var Fredrik Pettersson, senare landshövding i Jönköping. Näste ägare var bryggaren M Lyckholm i Göteborg som förlängde fartyget och byggde en salong midskepps. År 1916 såldes Bris till ett rederi i Marstrand som bytte ångmaskinen mot en dieselmotor och ändrade namnet till Marianne. Hon gick i passagerartrafik fram till 1946 då fartyget övertogs av Bofors Semesterhemsförening i Karlskoga. Efter att använts för trafik mellan Otterbäcken och Storön övertogs Marianne 1992 av Gullspångs kommun. Idag ägs fartyget av M/S Mariannes Ekonomiska förening och på sommaren går hon i reguljärturer på Vänern mellan Mariestad och Sjötorp. Stödet ska användas till renovering av skylight och nedgångskapp.

Sprängaren – Gålö, 150 000 kr.
I samband med byggandet av pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Gustav V byggdes också tre tendrar, hjälpfartyg, varav Sprängaren är ett. Medel till att bygga pansarskeppen samlades in från allmänheten och överskottet användes för att bygga tendrarna. 1917 beställdes dessa vid Motala verkstad. De fick namnen Sökaren, Sveparen och Sprängaren. Fartygen tjänstgjorde inom marinen fram till 1960-talet. Därefter kom Sprängaren till Varberg som hamnbogserare fram till 1973. Ursprunglig funktion för Sprängaren var att som vedettbåt nyttjas för minsvepning, minutläggare, bogsering, spaning, bevakning med mera. Vid bärgningen av regalskeppet Vasa deltog Sprängaren och Sveparen. Idag ägs Sprängaren av en stiftelse som genomför en renovering av fartyget. Årets stöd ska användas till fortsatt renovering av ångpannan.

Tingvalla – Karlstad, 50 000 kr.
Tingvalla byggdes 1920 på Wennbergs Mekaniska Werkstad i Karlstad. Tingvalla sattes i trafik med pråmbogseringar till och från Göteborg. I mitten av 20-talet blev pråmbogseringarna olönsamma och Tingvalla användes i stället för bogsering av massaved till Vargöns Bruk. Vintertid var hon isbrytare i Karlstads hamn och på Vänern. 1941 togs Tingvalla i anspråk för marinens räkning. Efter kriget övertog Karlstad Hamn fartyget och 1988 överläts Tingvalla till Ångbåts AB Polstjärnan. Idag bevaras fartyget som ett teknikhistoriskt minnesmärke. Årets stöd ska användas till renovering av skrov, däck och däckshus.

Westkust – Orust, 300 000 kr.
Westkust byggdes vid Sjötorps varv 1932 riggad som tremastskonare. Idag finns det endast ett fåtal fartyg kvar som ursprungligen varit tremastade skonare. Westkust hade redan från början en hjälpmaskin och gick i fraktfart fram till 1964 hemmahörande bland annat på Donsö, Skärhamn och Visby. År 1967 hade hon bara fockmasten kvar, var klassad som motorfartyg och var registrerad som fiskefartyg. Westkust blev 1968 fritidsfartyg i Göteborg. Hon återställdes till tremastskonare och gick bland annat med fisketurer och användes som skolfartyg. 1987 övertogs fartyget av Orust segelfartygsstiftelse. Westkust är ett bra exempel på den ”sista” generationen av segelfartyg. Idag används hon som skolfartyg. Årets stöd ska användas till renovering av akterspegel med angränsande spant och balkar.

 


Text: Redaktionen • 2015-05-05
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen