Redan i sommar kan det blir obligatoriskt med utbildning och körkort för att få köra vattenskoter // Foto: Transportstyrelsen

Artiklar

Infrastrukturministern: ”Nu är det slutlekt”

Nytt förslag om förarbevis för vattenskoter redan nästa sommar

Text: Martin Strömberg • 2020-12-07 Uppdaterad 2021-06-09

 

Tidigare i höst föreslog Transportstyrelsen förarbevis för vattenskoter från 2022, men enligt regeringens förslag som remitteras i dag ska det gälla redan från den 15 juli 2021.

Redan i sommar kan det alltså blir obligatoriskt med utbildning och körkort för att få köra vattenskoter.

Pressmeddelande:

Under senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. I somras gav därför regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter. Den 1 oktober inkom Transportstyrelsen med sin rapport. Rapporten har beretts i regeringskansliet och nu föreslår regeringen att ikraftträdandet tidigareläggs.

– Jag vill se ordning och reda på sjön. Därför föreslår regeringen att krav på obligatoriskt förarbevis införs redan till nästa sommar. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kravet att ha förarbevis föreslås träda ikraft 15 juli 2021. För att den som vill köra en vattenskoter ska kunna ha ett förarbevis på plats till dess föreslås att bestämmelserna som rör utbildningsanordnarna ska träda ikraft 15 maj 2021.

Förslaget innebär att man ska ha genomgått en godkänd utbildning för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter. Förarbeviset ska medföras vid vattenskoterkörning och ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till bl.a. sjöfylleri, vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Den som vill bedriva utbildning för förarbevis för vattenskoter ska ha tillstånd av Transportstyrelsen, som även föreslås utöva tillsyn över utbildningsanordnarna. I remissen föreslås även att den som hyr ut eller lånar ut en vattenskoter inte får göra det till någon som inte är behörig att framföra den. I juni 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Förarbevis för vattenskoter snart verklighet?

Man avled efter olycka med vattenskoter

Skulle sjösätta jetski – dränkte sin Porsche


Text: Martin Strömberg • 2020-12-07
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen