Årets budgetproposition innehåller inget besked om den anslagshöjning som Kustbevakningen har begärt // Foto: Kustbevakningen

Artiklar

Ingen extra satsning på Kustbevakningen i budgetpropositionen

Anslaget ligger kvar på samma nivå

Text: Martin Strömberg • 2020-09-22 Uppdaterad 2021-06-09

 

Årets budgetproposition innehåller inget besked om den anslagshöjning som Kustbevakningen har begärt. Detta får konsekvenser för ambitionen om en ökad förmåga.

– Vi har det vi behöver för nästa år, men på sikt behöver vi bli fler, säger Kustbevakningens generaldirektör, Therese Mattsson.

Regeringens budgetproposition som idag presenterats för Riksdagen innebär att anslaget i praktiken står kvar på samma nivå även nästa år.

– Vi behöver bli fler för att räcka till och bibehålla vår miljöräddningsberedskap, som är grunden till att vi kan lösa våra uppdrag i den maritima miljön så bra som vi gör. Det handlar om händer och fötter, utan tillräckligt med personal räcker vi inte till, säger Therese Mattsson.

I de senaste två årens budgetäskanden, som Kustbevakningen lämnat till regeringen, framgår att myndigheten idag har för lite personal för att säkerställa de förmågor och kompetenser som uppdraget kräver och som allmänheten, regeringen och andra myndigheter förväntar sig av oss.

– Vore vi fler kunde vi göra mer, och behovet av oss är tydligt. Det handlar inte om nya uppdrag, utan om att Sverige behöver mer av dagens kustbevakning, och det redan idag. Men vi äskar på nytt i februari 2021, säger Therese Mattsson.

 

Kustbevakningen hittade tjuvgömma

Kustbevakningselever avslöjade motortjuvar – av en slump


Text: Martin Strömberg • 2020-09-22
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top