Skarven ställer till problem för fiskarna // Foto: Wikipedia (Frank Drebin)

Artiklar

Ja till skarvjakt

Alternativa lösningar saknas

Text: Martin Strömberg • 2018-06-21 Uppdaterad 2022-11-11

I måndags beslutade Länsstyrelsen att tillåta skyddsjakt på högst 1 250 skarvar. Enligt Länsstyrelsen är skarvens negativa effekt på fisket så stor att skyddsjakten är motiverad och att alternativa lösningar saknas.

Både yrkesfisket och fritidsfisket drabbas på grund av utebliven fångst och skadade redskap.

Länsstyrelsen menar att arten kan fortsätta att utvecklas naturligt i sina utbredningsområden trots skyddsjakten. Fågeln finns framför allt utmed kalmarkusten men har också etablerat sig mer och mer inåt landet.

Skyddsjakten gäller fram till och med sista november och snart en fågel fällts ska detta redovisas till länsstyrelsen

Nu ska 1800 skarvar skjutas i Stockholms skärgård


Text: Martin Strömberg • 2018-06-21
ArtiklarpraktisktbatagandeSkarv
Rulla till toppen