Foto: Göta kanalbolag

Artiklar

Kanalöppning försenas på Göta kanal

Under underhållsarbetet på Göta kanal inträffade under förra veckan ett större jordskred väster om Söderköping.

Text: • 2014-04-03
Fem tips så att sommaren inte blir ett helvete
Vilken skärgård tycker du är bäst?

Jordskredet som mer exakt inträffade vid slussen Duvkulle nedre, innebär att kanalöppningen i år försenas på sträckan, skriver Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Göta kanalbolags geotekniska undersökningar visar att hela området är mycket instabilt och att återuppbyggnadsarbetet kommer att bli komplicerat, kostsamt och tidsödande.

Enligt deras beräkningar kommer passagen öppnas först den 19 maj, men bolaget varnar även för att ytterligare jordskred kan komma att uppstå och öka på fördjöjningen.


Text: • 2014-04-03
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top