Konsumentverket har hittat brister när det gäller marknadsföring, information och avtalsvillkor // Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

Konsumentverket kritiskt till båtförsäkringar

"Förekommer helt olika formuleringar"

Text: Joakim Hermansson • 2021-07-30 Uppdaterad 2021-07-30

 

Vid en nyligen genomförd granskning har Konsumentverket hittat brister i marknadsföring, villkor och information kring vanliga båtförsäkringar.

De allra flesta båtägare vill nog klara sig ur eventuella olyckshändelser utan alltför mycket ekonomisk påverkan och väljer därför att hålla sin båt försäkrad. På så sätt minskar ju risken att drabbas alltför hårt om olyckan skulle vara framme. I alla fall är det väl så som båtägarna tror och hoppas att deras försäkringar fungerar.

Nu visar emellertid en nyligen genomförd granskning, utförd av Konsumentverkets sakkunniga jurister, att båtförsäkringarna i många fall lämnar en hel del i övrigt att önska. Undersökningen fokuserar visserligen på motorbåtar, eftersom de är fler och säljs i större antal, men kan i stora delar appliceras även på segelbåtar.

Konsumentverket har hittat brister när det gäller marknadsföring, information och avtalsvillkor, brister som är så pass allvarliga att man nu inlett en dialog med de granskade bolagen för att få till rättelser av det som myndigheten bedömer är överträdelser. Vanligen sker rättelserna frivilligt, men annars kan det bli tal om förelägganden med vitesbelopp knutna till fortsatta överträdelser, eller till och med att pröva ärendena i Patent- och marknadsdomstolen.

– Vi har valt ut fem bolag med båtförsäkring som kärnaffär och de är Atlantica, Alandia, Pantaenius, Svedea och Svenska Sjö. Alla dessa bolag uppvisar brister inom alla de tre granskade områdena, berättar Konsumentverkets jurist Joel Westerlund, som tillsammans med juristkollegan Cecilia Ceder utfört arbetet.

 

 

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

 

Det är vanligt att bolagen marknadsför sina försäkringar med trygghetsargument och ett typexempel på överträdelse av de lagkrav som finns när det gäller marknadsföring är enligt Joel Westerlund alltför vaga utfästelser.

– Den som påstår något i sin marknadsföring har bevisbördan, konstaterar han, och nämner som exempel att flera av bolagen samtidigt påstår sig vara bäst.

– Det är självklart inte logiskt. Bara en kan ju vara bäst.

När det gäller informationen kring båtförsäkringarna är det som sticker ut mest att de är paketerade och uppbyggda på så olika sätt att det är nästintill omöjligt för konsumenterna att på ett vettigt sätt jämföra dem med varandra. Något bolag använder begreppet halvförsäkring som många konsumenter a̡�r vana vid från bilförsäkringar, ett annat talar istället om sina försäkringar som om de vore klädesplagg, med storleksbenämningar som L och XL. Hos vissa bolag ingår vissa delar i försäkringarna, hos andra inte.

– Det är viktigt för konsumenterna att bolagen tydligt presenterar vad som ingår, så att de enkelt kan jämföra. Numera finns en EU-förordning som ställer krav på ett standardiserat produktfaktablad, med detaljreglering av vilka symboler som ska finnas, i vilken ordning rubrikerna ska komma och hur de ska vara formulerade, samt att alltihop maximalt ska vara två till tre sidor. Ändå förekommer helt olika formuleringar, säger Joel Westerlund.

Även själva försäkringsvillkoren är behäftade med brister, som bland annat i vissa delar innebär orimliga krav på försäkringstagaren. Att generellt undanta stöldersättning om en båt inte är låst får bolagen exempelvis inte göra, utan det ma̡?ste ske en nedsättningsprövning i varje enskilt fall. Bolaget ska alltså alltid pröva hur allvarligt ett åsidosättande är och i normalfallet sätta ned ersättningen med 25 procent, men det kan även handla om 100 procent. Det viktiga är den individuella prövningen.

– Det finns en hel del nyblivna båtägare och många konsumenter är försäkringsovana, vilket ställer höga krav på försäkringsbolagen, anser Joel Westerlund, som själv kör en Yamarin 63 DC och är kund hos ett av de fem bolagen.

– Men det valde jag långt innan vi satte igång med den här granskningen, avslutar han.


Text: Joakim Hermansson • 2021-07-30
ArtiklarBåtförsäkringJoakim HermanssonLivetombord.sePraktiskt Båtägande
Rulla till toppen