Foto: Martin Ridne

Artiklar

Så snart kan det bli lag på körkort

Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Ett lagförslag kan komma redan i höst.

Text: • 2015-05-11 Uppdaterad 2015-05-11
Riksdagen positiv till införande av körkort för vattenskoter
Trafikutskottet vill ha åldersgräns och körkort för vattenskoter
TV: Förhandstitt på Sea Doo Spark
Vad hände med Caroline Wixners vattenskoter?

Riksdagens tillkännagivande gjordes den 6 maj då utskottet behandlade motioner om sjöfartsfrågor. Därmed står det klart att riksdagen går på samma linje som trafikutskottets betänkande. Det verkar inte sannolikt att regeringen skulle gå emot ett enigt trafikutskott och en enig riksdag i en politiskt okänslig fråga. Mycket pekar på att åldersgräns och förarbevis kan bli verklighet redan 2016.

– Det finns beredda lagförslag i och med att förra regeringen beredde frågan tidigare. Därför tror jag inte att det finns något som hindrar att regeringen lägger fram ett förslag redan i höst, säger Karin Svensson Smith, MP, ordförande i trafikutskottet.

Positiva förare

Svenska racerbåtförbundet, SVERA, som har deltagit i regeringskansliets arbete att utreda frågan om körkort för vattenskotrar, är för en begränsning.

– Vi är positiva till körkort. Det stör vår sport när vi felaktigt blir förknippade med buskörningar. Vi har så mycket utbildningar och ser det här som en möjlighet att bedriva fler utbildningar. För oss är det viktigt att alla kan hantera det här, så det inte händer något, säger Pelle Larsson, generalsekreterare i Svenska racerbåtförbundet.

SVERA vill ha olika åldersgränser för olika storlekar på maskinen, precis som när det gäller mopeder och motorcyklar.

– Man måste tänka igenom det hela, så att man inte bara sätter en åldersgräns som ger den som kör rätt att välja vilken maskin som helst, säger Pelle Larsson.

“Människor har dött”

Tillkännagivandet, som nu lämnas till regeringen är en följd av två motioner från Hans Hoff (S) och Roland Utbult (KD).

– Vattenskotrar orsakar ett flertal problem. En del människor har dött på grund av att de blivit påkörda av en vattenskoter. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Det är tid att införa krav på förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter för att öka säkerheten och tryggheten och minska antalet olyckor, sa Robert Halef, KD, vid riksdagens debatt om sjöfartsfrågor.

– Ett enigt utskott anser att det är angeläget att det så snart som möjligt införs krav på förarbevis. Detta förarbevis bör vara fokuserat på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett för föraren själv, de personer och det djurliv som vistas i närheten säkert och tryggt sätt. Förarbeviset bör också inriktas på att föraren ska ha förståelse för hastigheter och sjövett, sa Suzanne Svensson, S, vid debatten.

Mats Cato


Text: • 2015-05-11
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top