Artiklar

Kraftig minskning av gästhamnsbesök 2015

Ny statistik från Riksföreningen Gästhamnar Sverige visar att antalet båtar som besökte deras medlemshamnar minskade kraftigt under 2015.

Text: Jens Augustinsson • 2016-02-16 Uppdaterad 2021-06-09

TV: Skärhamn är årets gästhamn

Så lägger man till som en boss

Riksföreningen Gästhamnar Sverige har cirka 430 medlemmar och 360 av dessa har rapporterat in sin besöksstatistik för 2015. Och resultat visar att antalet gästande båtar sjönk med 19 procent under 2015 jämfört med året innan. Och det finns nog anledning att tro att det dåliga vädret hade ett finger med i spelet. 

Under 2015 bodde drygt en miljon människor i gästhamnar som organiseras av Riksföreningen Gästhamnar Sverige, vilket är en minskning från 2014 men ligger i paritet med 2013. Statistiken är mer säkerställd än tidigare genom att de säger sig ha gjort ett mer gediget insamlingsarbete nu.

Fakta gästhamnsbesök 2015:

  • ca 400 000 båtar och drygt 1 000 000 personer (jmf 2014 då motsvarande

siffror var 495 000 båtar och 1,3 milj personer).

  • Genomsnitt antal personer ombord är 2,6 per båt (2014 var siffran 2,6 personer).

 

Riksföreningen Gästhamnar Sverige

* Det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar i Sverige varav ca 430 är klassificerade som gästhamnar.

* Riksföreningen Gästhamnar Sverige håller i klassificeringen av gästhamnarna längs den svenska kusten, i sjöarna och kanalerna.

* Föreningen ansvarar också för insamling och sammanställning av gästhamnsstatistiken.

Så har det gått med toatömningen under säsongen


Text: Jens Augustinsson • 2016-02-16
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top