1509867.jpg

Artiklar

Kustbevakningen rekryterar

Söker 20 nya aspiranter till grundutbildning.

Text: Martin Strömberg • 2018-06-05 Uppdaterad 2021-06-09

Nu finns det möjlighet för intresserade att söka till Kustbevakningens grundutbildning som startar i januari 2019. 

Det finns 20 platser på utbildningen som omfattar två terminer teori i Karlskrona med praktisk kompetens inom sjömanskap. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet.

Studierna bedrivs på heltid och undervisningen sker med lärare från Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten och olika universitet. Undervisningen är inriktad på problemlösning och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Utbildningen innehåller även befälskurserna maskin- alternativt fartygsbefälskurs klass VII som en termin beroende på om och vilken befälskurs du saknar.

För att söka behöver man uppfylla vissa grundbehörigheter.

• Grundläggande behörighet för högskolestudier (www.vhs.se)

• Fartygsbefälskurs klass VII och/eller maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk/maskinbefälsutbildning.

• Svenskt medborgarskap

• B-körkort utan trafikvillkor automatväxel

• Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart 

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning med lön. Efter genomförd och godkänd aspirantutbildning övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Under aspirantutbildningens gång får du chans att lämna önskemål om vilken av kuststationerna du vill tjänstgöra vid (se gärna på vår hemsida vilka stationer som finns) men placering kommer att ske där verksamhetsbehovet är som störst.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Kustbevakningen hittade tjuvgömma

TV: Soloseglare räddad på Atlanten – båten sjönk som en sten

TV: Här stoppar kustbevakningen båtfesten


Text: Martin Strömberg • 2018-06-05
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top