Nu blir det hårdare tag mot det illegala fisket i Vänern // Foto: Getty Images

Artiklar

Kustbevakningen ska jaga tjuvfiskare

Vill stoppa Illegal trolling i Vänern

Text: Martin Strömberg • 2018-06-27 Uppdaterad 2021-06-09

 

Länsstyrelsen har vänt sig till Kustbevakningen för att få hjälp med tjuvfisket i fredat vatten öster och väster om Karlstad.

Anonyma människor har hört av sig till Länsstyrelsen och berättat om tjuvfisket, enligt Svt.

Det är tillåtet att fiska i de berörda områdena men bara med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt handredskap. Dragrodd är också tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap.

Förbudet mot att använda andra redskap är till för att gynna lax- och öringstammarna i Vänern.

– De som är ute och trollingfiskar i områdena är troligen inte ute efter lax och öring utan gös. Men det råder förbud, det är fredade områden och det finns risk för bifångster i form av lax eller öring, förklarar Jonas Andersson, fiskehandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Fiskeförbudet gäller mellan den 20 maj och den 15 september. Bryter man mot det riskerar man en polisanmälan och bötesstraff för brott mot fiskelagstiftningen.

 

 

TV: Här är fiskebåten med det härligaste motorljudet du kan tänka dig

TV: Här kör fiskebåten i undervattensläge


Text: Martin Strömberg • 2018-06-27
ArtiklarBåtnytt
Scroll to Top