Foto: Istock

Artiklar

Kustbevakningen ska se över hastighetsbegränsningarna

Kustbevakningen Nordost ska se över hastighetsbegränsningarna vid badplatser och i hamnområden och farleder. Anledning: Att försöka minska antalet olyckor med fritidsbåtar, rapporterar TV4.

Text: Annika Jeppsson • 2016-08-02 Uppdaterad 2016-08-02

Enligt statistik från Transportstyrelsen dör i snitt 30 personer varje år på sjön i olyckor med fritidsbåtar. Samtidigt har regeringen som mål att fram till år 2020 ha fått ner antalet döda till högst 25, rapporterar TV4.

Inte helt enkelt 

Men detta ser inte ut att vara helt enkelt och är en utmaning som kräver en hel del resurser. Enligt tv-kanalen gjorde Sjöfartsverket i fjol nämligen flest räddningsinsatser på fyra år, där nödställda befunnit sig i livsfara i samband med fritidsbåtsolyckor. 

Minska olyckorna 

För att minska olyckorna ska Kustbevakningen Nordost nu införa hastighetsbegränsningarna vid badplatser och i hamnområden och farleder. En översyn myndigheten kommer att göra tillsammans med polisen, Länsstyrelsen och kommunerna, rapporterar TV4.


Text: Annika Jeppsson • 2016-08-02
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top