Ett vanligt nybörjarfel när man ska lägga till är att man åker för fort, och då blir det för stressigt // Foto: Thomas Hyrén

Artiklar

Lägg till säkert och snyggt

Vi lär dig knepen för att imponera på båtgrannarna.

Text: Praktiskt Båtägande • 2021-06-03 Uppdaterad 2023-07-12

Vissa dagar går allt rätt. Snyggt glider jag in mellan y-bommarna med lagom mycket fart och helt rätt placering. Andra dagar går det åt skogen. Svängen in blir för snäv eller för vid, vinden tar tag i båten och för den till platser där jag inte alls hade tänkt mig att vara, och det slutar med att någon måste bära av mot grannbåten.

Och ju mer fel det går, desto mer stressad blir jag.

 

Lägg till säkert och snyggt
Bojar och sjömärken är bra att träna mot om man är osäker på manövreringen. // Foto: Thomas Hyrén
Lägg till säkert och snyggt
Kolla bara att det inte ligger ett grund i närheten // Foto: Thomas Hyrén

De problemen är Kim Lindström van vid att möta. Han är instruktör på Safetygruppen och sjöräddare.

– Ett vanligt nybörjarfel är att man åker för fort, och då blir det för stressigt. Blir man stressad så börjar man köra bil. Och det går inte, säger han.

Just skillnaden mellan att köra båt och bil kan vara svårare att få in i skallen än man tror.

– En viktig sak att tänka på är att allt vi gör i en båt har en fördröjning. Det är viktigt att jobba proaktivt, det blir lättare att köra då, säger han. Det största felet man gör är att man rattar lite och så händer det inget, då rattar man jättemycket och då blir det plötsligt en jättemanöver. Man måste ha lite is i magen och vänta in fördröjningen.

Vind och propellerverkan är de två viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man ska ta sig in och ut ur en hamn. Vinden kan man känna av genom att lägga växeln i neutralt läge när man kommit in i hamnen, innan man lägger till. Då känner man varifrån det blåser och hur stark vinden är.

– Man ska hela tiden ha vinden i åtanke och jobba upp mot den. Det är väldigt viktigt att kunna köra rakt även i stark sidvind.

Man måste alltså ta höjd för vinden i sin tilläggning.

– Lyft blicken, titta mot målet och hitta en punkt. Titta bakom den och hitta en punkt till. Tillsammans skapar de en enslinje. Titta på den hela tiden, det ger en rak kurs att styra mot. Man måste tillåta båten att sladda fram, båten kommer att gå på bredden men vi går rakt in, säger Kim.

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt
När du ska in mellan två y-bommar ska du först översvänga, för att sedan räta upp båten och lägga i backen. Det gäller dock att ha koll på åt vilket håll du ska styra för att räta upp stäven, när backen är i blir det tvärtom // Foto: Thomas Hyrén

– Man får anpassa rattutslaget eftersom vinden trycker på. Att fören pekar åt fel håll spelar ingen roll förrän vi är inne vid bryggan, fortsätter han.

Beroende på vilken typ av båt du har så påverkas du olika mycket av vinden. En segelbåt, som har köl och är rätt låg, påverkas inte lika mycket som en hög motorbåt. Därför måste motorbåtsägare ta mer hänsyn till vinden än de som har segelbåt.

När det gäller propellerverkan så hänger även det ihop med vilken typ av båt du har. En båt med två motorer har till exempel ingen propellerverkan, eftersom de två propellrarna tar ut varandra. Propellerverkan inne- bär att propellern svänger aktern åt det håll den är gängad. Majoriteten av båtarna har en högergängad propeller, vilket innebär att propellern roterar medsols sett akterifrån. Detta gör att aktern svänger åt höger när du åker rakt fram och drar åt vänster när du backar.

På en vänstergängad propeller blir det tvärtom.

 

 

 

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt
// Foto: Thomas Hyrén

– Det här kan man utnyttja när man lägger till eller loss, så att man skjuts in eller ut mot bryggan. För en båt med högergängad propeller är babordstilläggning lättast. När båten bromsas med backen så glider aktern in, säger Kim.

När du ska lära dig rätt teknik för att köra in och ut ur hamnar så hänger även det ihop med vilken typ av båt du har. Men det spelar också roll vilken utrustning som sitter på båten, har du till exempel en bogpropeller blir livet lättare. Naturligtvis påverkar även båtens storlek och tyngd. I exemplen här nedan utgår vi från att båten har en högergängad propeller och inte är utrustad med bogpropeller eller andra hjälpmedel. Men oavsett vilken typ av båt det handlar om så är det alltid viktigt att vara förberedd.

– Förbered väldigt väl. Tampar och fendrar ska vara klara. Något som är bra i en familj är att öva på kommunikationen. Målet är att man ska vara så väl förberedd och säker på just sin tilldelade uppgift att man knappt behöver prata med varandra. Tilldela uppgifter och kom överens om vem som gör vad. Det är en del i det förberedande arbetet att styrman berättar hur han eller hon tänker köra in.

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt
// Foto: Thomas Hyrén

I en motorbåt med drev eller utombordare ska neutralläget användas så lite som möjligt. Anledningen är att du helt tappar styrförmågan så fort du inte har växel i eftersom båten inte har ett separat roder. Om du ska “parkera” båten i en ficka mellan två andra båtar och göra en babordstilläggning så kom med så låg fart som möjligt och sikta mot mitten. Sväng höger fullt ut, vilket gör att aktern svänger vänster och du får sladd på båten. Båten glider in bredsides. Lägg i backväxeln och ratta babord, eftersom det blir tvärtom vid back. Backen måste ligga i tills båten slutar att röra sig framåt. Om båten går in för snabbt, ratta istället åt styrbord.

Vid en stävtilläggning mellan två y-bommar, där båten kommer in från sidan, så siktar du på den första y-bommen och överdriver svängen, det vill säga svänger för mycket. Detta för att få stopp på farten in i viken så att man inte missar bommarna. Sedan svänger du tillbaka och hittar en rak linje in. När det är dags att bromsa, så lägg i backen och ha kvar den tills båten står still. Men tänk återigen på att när backen är i blir allt tvärtom, vill du åt höger så måste du ratta åt vänster och vice versa. Om det är vindstilla kan det fungera att använda neutralt läge och puffa sig fram. Men tänk på att inte lägga i neutralen mitt i en sväng, du tappar styrförmågan och båten kommer att fortsätta i den riktningen du hade när du la i neutralen.

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt
För att träna tilläggningar behöver man egentligen inte köra ända in till bryggan innan man är säker på vad man gör. På det sättet riskerar man inga skador på båten. // Foto: Thomas Hyrén

Om du har en motorbåt med rak axel så gäller det först och främst att veta åt vilket håll propellern är gäng- ad så att du kan ta hänsyn till, och utnyttja, propellerverkan. Med en rak axel kan man också lägga i neutralläget och fortfarande styra tack vare rodret.

Ska du göra en stävförtöjning mellan två y-bommar så är grunden densamma som med drev, det vill säga att du kommer in, översvänger och hittar sedan den raka linjen in.

Skillnaden är att det är svårare att räta upp fören när båten bromsas eftersom man inte kan styra med backen. Därför måste du räkna med propellerverkan redan innan och åka lite snett för att ta höjd för den. På samma sätt gäller det att om det blåser ta höjd för vinden så att du kommer rätt.

Vid en fickparkering drar du nytta av propellerverkan. När du ska göra en babordstilläggning så sikta mot mitten, men ha en snäv vinkel. Ratta fullt styrbord, i med backen och ratta fullt babord. När båten bromsas med backen så glider aktern in.

 

 

 

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt
Här kommer båten in för nära den ena y-bommen, och när föraren försöker få båten på rätt plats så blir svängen för stor, vilket gör att båten blir helt sned. Bara att backa ut och göra om! // Foto: Thomas Hyrén

I en segelbåt använder man samma grundteknik som i en motorbåt med drev eller rak axel, men med vissa skillnader. En segelbåt har köl i vattnet som bromsar avdriften, vilket alltså gör att man inte behöver ta samma hänsyn till vinden, och ett roder som ger styrförmåga även med växeln i neutral. Däremot har man ofta sämre bromsverkan om man lägger i backen.

När du ska göra en stävförtöjning mellan två y-bommar behöver du inte överstyra, utan kan svänga rakt in i fickan. Men backen bör läggas i tidigare för att få stopp på båten i tid.

När det gäller att fickparkera så kan det krävas en annan teknik, särskilt om det är en lite tyngre båt.

För en babordstilläggning så kan du antingen gå in rakt mot bryggan och ha en hoppilandkalle som sätter ett förspring, sen rattar du fullt styrbord varpå aktern kommer att gå in mot bryggan. Eller så kan du gå in snävare och utnyttja propellerverkan för att få in aktern. Naturligtvis kan man även dra in aktern med en tamp om man har någon som står i land.

– Vädret är avgörande för vilken teknik man använder. Blåser det hårt så är springet enda sättet, säger Kim.

 

 

 

Lägg till säkert och snyggt

Men att manövrera sin båt handlar inte bara om att kunna lägga till snyggt, utan även om att kunna ta sig därifrån och att ta sig runt i trånga lägen.

– I trånga hamnar är det viktigt att först ha en rak kurs och sedan fart framåt. Ratta i neutralläge och ge sedan en framåtpuff. Det är viktigt att inte ha växeln i för länge för då börjar båten åka framåt. Du ska inte ha fart framåt förrän du har en rak väg ut, säger Kim.

Det gäller också att jobba med vinden istället för mot den. Ibland kanske det är bättre att backa ut ur en hamn för att slippa vända runt båten på ett trångt ställe när det blåser mycket. Generellt tycker Kim att det är bättre att backa ut ur trånga situationer eftersom det är lätt hänt att man sladdar runt okontrollerat när man gör fart framåt. Det beror helt enkelt på att styrförmågan blir bättre när man backar eftersom motorn sitter bak. När det är trångt kan man också behöva dela upp manövern i flera delar för att ta sig ut, först ut med propellern och sedan vrida upp båten så att man får ut fören.

Om du ska ta dig ut från en brygga där du ligger babordstillagd med båtar för och akter om dig så finns det två olika tekniker.

Om du har drev så kan det räcka med att du ger en liten framåtpuff med ratten åt babord så att aktern puttas åt styrbord. Sedan lägger du fort i backen och vrider ratten åt styrbord. Båten kommer då att backa ut från bryggan. Om du däremot har en båt med rak axel eller en segelbåt, eller om det blåser mycket, kan det vara bättre att gå ut på ett förspring. Då lägger du ett rep från fören som görs fast på bryggan, akterut, och dras tillbaka på båten. Repet hindrar då fören att åka framåt. En person står på fördäck och håller i springet medan en annan kör. Först kör du sakta framåt med rodret åt babord, varpå aktern åker ut åt styrbord. När båten ligger rakt ut från bryggan tar personen på fördäck bort springet och föraren kan enkelt backa ut.

 

 

 

 

 

 

TV: Här tappar färjan kontrollen och mosar lyxbåtarna

Till syvende och sist handlar det om att lära känna sin båt och att öva, öva och öva. Kim känner sig numera hyfsat säker på att köra de flesta typer av båtar, men han har också många övningstimmar bakom sig.

– Sätt på mycket fendrar på båten och öva mot prickar och bojar, säger han.

– Glöm dock inte att kolla att det inte ligger grund precis bakom. Mot en boj kan man träna både stävförtöjning och sidoförtöjning. När man känner sig hyfsat trygg så kan man fortsätta att öva mot till exempel en bensinmacksbrygga, som är vadderad. Varje tilläggning är unik, man lär sig alltid något nytt. Det tar många år innan man kan hantera alla situationer.

 

En annan viktig sak är att alla ombord kan manövrera båten – även i hamn.

– Det är en säkerhetsaspekt att fler ska kunna köra båten om det händer något. Gör en man-över-bord-övning med någon annan vid rodret.

Men kanske viktigast av allt – släpp prestigen. Går det fel så är det bara att köra ett varv och prova igen istället för att försöka rädda något som inte går att rädda. Man måste också inse att det viktigaste är besättningens och båtens säkerhet. Det är bättre att fråga någon i land om hjälp och dra in båten på ett kontrollerat sätt än att skador uppstår.

– Inse dina begränsningar och be om hjälp. Det är proffsigt om något, säger Kim.

 

 

 

TV: Kolla in den grymma norska tilläggningen

Så blir det då dags för mig att omvandla Kims ord till praktik. Något nervös sitter jag i en motorbåt med utombordare. Målet är att lägga till mellan ett par y-bommar längre bort. Jag tar lite fart, puttrar sakta in mot målet och siktar in mig på den första av bommarna. Jag översvänger, rätar upp mellan bommarna och i med backen. Nu ska bara fören rätas upp åt höger. Så jag svänger höger och hamnar helt fel mellan bommarna.

Just det, när backen är i blir det ju tvärtom. Jag backar ut, inga problem där, när båten rör sig bakåt så vet jag ju att jag ska ratta höger för att få aktern att svänga höger.

Jag försöker igen. Samma situation, fören ska rätas upp med backen i. Kim säger åt mig att ratta vänster. Jag börjar ratta höger. Han säger vänster igen, jag kommer på mig själv och drar fort ratten åt vänster. Det där med att ratta åt fel håll när båten rör sig framåt var svårare än jag trodde. Det kommer nog att krävas många timmars träning för att få in det i skallen.

Men jag förstår principen. I teorin.

 

Text: Sofi Cederlöf

Foto: Thomas Hyrén

 

 

 

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Praktiskt Båtägande • 2021-06-03
ArtiklarpraktisktbatagandeLivetombord.seMotorbåtPraktiskt BåtägandeSegelbåt
Scroll to Top