Det finns gott om sommarskolor för barn som vill lära sig att segla eller köra båt // Foto: KFUM

Artiklar

Lär barnen segla och köra båt!

Har du inte planerat sommarens seglarskola ännu? Då är det dags nu. Vill barnen absolut inte segla? Låt dem lära sig att köra ribbåt istället! Vi har skannat utbudet runt Sveriges kuster.

Text: Joakim Hermansson • 2020-01-22 Uppdaterad 2021-06-09

 

Årsskiftet har passerat, och det är hög tid att planera för sommarens lägervistelser och seglarskolor. Främst verkar det vara barn och ungdomar som praktiskt vill lära sig mer om segling och båtliv, åtminstone om man får döma av att dessa åldersgrupper dominerar utbildningsutbudet.

Men även vuxna är välkomna på sina håll, och det anordnas också andra inriktningar än rena seglingsutbildningar. Därmed finns alla möjligheter att välja väg utifrån personliga preferenser och specialintressen eller kanske geografisk anknytning. Även om utbudet är störst i närheten av de större städerna går det nämligen att hitta fina alternativ i nästan varenda svensk vik.

Lär barnen segla och köra båt!

 

Den som vill följa det vanligaste seglarskolespåret, som är långsiktigt inriktat på en framtida kappseglings- karriär, gör klokt i att börja botanisera på Svenska Seg- larförbundets hemsida svensksegling.se. Där finns näm- ligen en detaljerad förteckning över alla de klubbdrivna seglarskolor över hela landet som förbundet har god- känt och kvalitetscertifierat som SSF Seglarskola. Dessa 120 seglingsklubbar utbildar tillsammans hela 8 000 seglare varje år, och inom Svenska Seglarförbundets verksamhet ges möjlighet att nå hela vägen till en OS- medalj i segling.

Svenska Kryssarklubben, SXK, som vill inspirera till ett aktivt båtliv med ökad gemenskap och utbyte av erfarenheter, erbjuder familjeseglingar på något av sina imponerande segelskepp Gratitude eller Gratia. De vänder sig till vuxna samt barn mellan 7 och 15 år, som under en helg eller en femdagarssegling får varva segling med teori och naturupplevelser, och då förstås också får nyttiga erfarenheter av att arbeta i lag.

– Att hissa segel klarar man till exempel inte själv, utan det krävs samarbete med de andra i besättningen, förklarar Helen Pedersen som från västkustkretsens kansli i göteborgska Långedrag administrerar seglarskolan.

SXK:s familjeseglingar utgör ofta en språngbräda till annan verksamhet inom Kryssarklubben, men eftersom de är organiserade i en separat stiftelse krävs inget klubbmedlemskap.

– Att man kan simma 200 meter gäller på alla våra seglingar, men i övrigt finns inga krav, upplyser Helen Pedersen och poängterar att de även anordnar ung- domsseglingar för dem som gått ut årskurs sex.

– Intresset för seglarskolan ökar igen efter en liten dipp, och det är både medlemmar och folk utifrån som vill vara med.

Lär barnen segla och köra båt!

 

Inom Kryssarklubben erbjuds också en mängd utbildningar i sjömanskap och navigation, och hos Stockholmskretsens seglarläger på Fågelbrolandets Malma Kvarn får sedan 1946 ett par hundra barn varje sommarlov chansen att segla de 17 tvåkronorna. Deltagarna är mellan 10 och 17 år och kommer mestadels från närområdet, men även utlandssvenskar som tillbringar somrarna i hemlandet lockas av lägren, som varar i minst en vecka. De uppskattade konfirmationslägren löper dock över tre veckor.

– Alla våra ledare är över 18 år och är duktiga seglare och pedagoger som återkommer hit år efter år, framhåller Hanna Lindvall på Stockholmskretsens kansli och berättar vidare att seglingen varvas med teori och lekar, fotboll, brännboll, bad och disco.

Ett stycke norrut anordnar KFUM sina skärgårdslä- ger på Ängsholmen. Från Värmdös Boda brygga åker deltagarna passagerarbåt ut till den alldeles egna idylliska ön, som utöver segling och båtliv erbjuder padd- ling, höghöjdsbana, skapande verksamhet, teater eller kanske dans. Sommarlägren är enormt populära och blir snabbt fulltecknade när de 400 platserna släpps. Dessutom arrangeras daglägren Sköna Dar för ett tusental barn och ungdomar årligen, främst från socioekonomiskt utsatta områden.

– Eftersom vi är en KFUM-förening så jobbar vi med fysisk, psykisk och existentiell hälsa. Det är kanske lite krångliga ord, men i grunden handlar det om att barn och unga mår bra av att röra på sig, lära sig nya saker och få tid att reflektera, beskriver Katarina Granander, verk- samhetschef för Ängsholmen.

Lär barnen segla och köra båt!

 

Utspridda över landet finns flera sjöscoutkårer som arbetar efter parollen Äventyr på riktigt, där alla är väl- komna att delta i lagarbetet. Här handlar det inte om kappsegling, utan om att lära sig att hantera en båt i samverkan med andra, och framför allt att ha roligt tillsammans under tiden. Hos Kullaviks sjöscoutkår i norra Halland förfogar man exempelvis över ett halvdussin GKSS-giggar och några stortrissar, så istället för att sitta ensam i en optimist får man turas om med uppgifterna ombord. Eller så kan man helt enkelt titta på om man känner sig osäker, men ändå få vara med.

– Man kan säga att vi har två verksamheter i en, där vi först seglar ut till en ö och sedan stannar för att laga mat på stormkök, slå upp tält eller kanske bygga ett vind- skydd, säger sjöscoutledaren Helen Lindqvist.

– När seglingssäsongen är över fortsätter vi att träffas för friluftsliv på land, gärna i skogen, där vi på ett lek- fullt sätt övar på att lösa uppgifter i grupp och gemensamt växer som individer.

Lär barnen segla och köra båt!

 

För de barn och ungdomar som verkligen inte vill segla, men som ändå önskar kontakt med båtliv och skärgård, är alternativen inte så många. Sjösportskolan i Långedrag har emellertid uppmärksammat behovet, och de senaste somrarna arrangerat Sea Camp för alla mellan 7 och 13 år som vill ha kul och lära sig att köra en mindre ribbåt.

– Gummibåtar är väldigt förlåtande, så man kan öva hur mycket som helst utan att det händer något. Delta- garna får lära sig att backa, köra runt hörn och lägga till både långsides och med stäven mot bryggan, berättar Sjösportskolans Nina Nordström och tillägger att man förstås också kör ut till en ö och grillar.

I varje ribbåt samsas maximalt tre deltagare och en instruktör för att alla ska få köra så mycket som möjligt. När barnen blivit tillräckligt varma i kläderna får de köra utan instruktör, och de som inte kör hjälps åt att sitta bredvid och navigera genom att följa med på sjökortet.

– Till sommaren är det femte året vi erbjuder Sea Camp, och det har blivit mer och mer populärt. Vi har 14 deltagarplatser per vecka, men skulle kunna sälja hur många som helst under högsäsongsveckorna, säger Nina Nordström.

Fotnot. Reportaget är publicerat i Nya Praktiskt Båtägande 2020/2


Text: Joakim Hermansson • 2020-01-22
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen