Om du vidtar rätt mått och steg nu kan du inleda nästa säsong på bästa sätt // Foto: Lars Ericsson

Artiklar

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten

För de allra flesta lider båtsäsongen nu oundvikligen mot sitt slut och det är dags för upptagning. Följ Praktiskt Båtägandes checklistor och råd så kommer nästa säsong att kunna inledas på bästa sätt.

Text: Jessika Ericsson • 2020-10-06 Uppdaterad 2022-09-07

Som nybliven båtägare är det många frågor som dyker upp i huvudet när sommaren börjar lida mot sitt slut. För upp på land ska båten, såvida den inte ligger i garanterat isfritt vatten eller tål att frysa fast. De allra flesta lyfter upp båten någon gång under september eller oktober. Ideella båtklubbar och kommersiella marinor har vanligtvis ett par gemensamma upptagningsdagar när båtarna lyfts upp på land. Då gäller det att ha sin båt på plats, redo att lyftas.

Inför ens första båtupptagning finns en hel del saker att fundera igenom. Till att börja med behövs en vinter- förvaringsplats. Vanligast är att ha båten på en båtklubb som har vinterplatser. I många båtklubbar ingår både sommarplats vid brygga och vinterplats på land i medlemskapet.

Det kan också gå att välja om man vill ha det ena eller det andra. Båtklubbar är ideella föreningar, vilket innebär att medlemmarna, det vill säga alla som har sin båt i hamnen, hjälps åt med upptagning, sjösättning och hamnens skötsel. Vissa större ideella båthamnar kan ha anställda, men medlemmarna brukar ändå behöva hjälpa till med vissa saker.

Ett annat alternativ är att anlita en kommersiell marina som tar hand om hela eller delar av upptagnings- och vårrustningsjobben. Vissa har egen vinterförvaring med underhållstjänster vintertid. Marinorna tar vanligtvis hand om allt från att tömma tankar till lyft, pallning och grovtvätt. Det är ett lättsamt båtägande, som samtidigt kostar betydligt mer än medlemskapet i en båtklubb. Något som är bra att känna till är att möjligheterna att själv göra olika förbättringsjobb på båten kan vara begränsade på ett kommersiellt varv. Ytterligare en möjlig vinterförvaring är att låta båten stå på en båtvagn eller i vagga hemma på tomten eller gården. Det förutsätter förstås att det finns tillräckligt med utrymme och en stabil och plan markyta.

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Inför upptagningen ska båten plockas ur och tankarna tömmas. Glöm inte septiktanken // Foto: Pontus Hammar

En annan sak som är bra att ha koll på inför upptagningen är hur försäkringen omfattar vinterförvaring. Det kan finnas krav på att elektronisk utrustning ska monteras ur och tas hem. Utombordsmotorn kan behöva förvaras i ett låst utrymme eller vara fastlåst med godkänt lås. Det kan också finnas aktsamhetskrav kring hur båten ska täckas, och den kan behöva tittas till i samband med snöfall eller blåsväder under vintern.

Att tömma båten och avrunda båtsäsongen är på ett sätt en vemodig del av båtlivet. Samtidigt kan det kän- nas skönt att få städa ur båten grundligt och kolla att allt är i gott skick. Höstjobben med båten kan också ses som startskottet på nästa båtsäsong. Noggranna förberedelser inför vintern ger enklare och snabbare vårrustning. Som nybliven båtägare handlar mycket om att arbeta sig igenom båten. Dels för att det är en fördel att lära känna den utan och innan, dels för att uppnå det skick man vill att båten ska hålla.

Om båten köptes när den låg i sjön är det första gången du får möjlighet att se hur det ser ut under vattenlinjen. Passa på att kika efter småskador och hur det är ställt med påväxt av snäckor och alger. Med båtsäsongen i färskt minne är hösten dessutom en bra tid att smida planer för sina kommande båtprojekt. Kanske det är dags att byta ut tyget på dynorna, impregnera kapellet eller fräscha upp några teakdetaljer inför nästa säsong?

Slutligen: Det finns ingen fix och färdig mall för hur båten ska tas om hand i samband med upptagningen. Det beror på båttyp, båtens skick och vilken ambitionsnivå man har som båtägare. Men följer du punkterna i checklistorna på de följande sidorna ligger du bra till när det är dags att göra båten klar för vårens sjösättning.

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Om båten köptes när den låg i sjön är det första gången du får möjlighet att se hur det ser ut under vattenlinjen // Foto: Lars Ericsson

För den som tänker sig en vinterplats i en båtklubb gäller det att se till att skaffa en ganska raskt. Efter en vår och sommar med ökad båtförsäljning och många nya båtägare går vinterplatserna åt som smör i solsken. Särskilt om man har en stor segel- eller motorbåt. Hur själva lyftet och transporten till vinteruppställningsplatsen går till skiljer sig åt mellan olika båtklubbar. Det gäller även vad man som båtägare förväntas göra med sin egen båt och båtklubbens gemensamma anläggning. Det finns båtklubbar där allt som har med båtupptagningen att göra sker helt ideellt av klubbens medlemmar och det finns stora båtklubbar där båtupptagningen sköts av anställd hamnpersonal.

Båtklubben Fliskärsvarvet, strax utanför Gävle, är representativ för många av landets större småbåtshamnar. Här finns bryggplatser för 600 båtar och vinterförvaring för över 500 båtar, varav flertalet i båthallar. Varje höst lyfts omkring 400 båtar, jämnt fördelat mellan segel- och motorbåtar. En tydlig trend de senaste åren, inte enbart på Fliskärsvarvet utan i båtlivet i stort, är att båtarna blir allt större.

På Fliskärsvarvet är efterfrågan stor på brygg- och vinterplatser för stora segel- och motorbåtar upp emot 50 fot. Men några sådana lediga platser finns inte kvar på Fliskärsvarvet i dagsläget. Däremot finns ett överskott av bryggplatser för mindre, grundgående båtar på 3–5 meter, och så ser det ut på många håll.

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
På en ideell båtklubb går det ofta till så att man hjälps åt att lyfta och ställa båtarna på plats vid båtupptagningen. Bara på större båtklubbar kan det finnas anställd hamnpersonal som sköter jobbet // Foto: Lars Ericsson

Fliskärsvarvets medlemmar erbjuds båtupp- tagning till en subventionerad avgift. Det kostar 700 kronor för båtlyft, avspolning, transport till vinterplatsen och kontroll av stöttor. Anställd personal sköter båtlyft, transport och ställer ut vinterstöttorna medan båtägaren själv förbereder båten och vinterplatsen. En av de anställda är hamnkaptenen Hans Lundgren.

– Hos oss är det ett krav att båtägaren är med vid sjösättning och upptagning även om det är vi i personalen som sköter själva upptagningen. Den praxisen har att göra med att båtägaren själv behöver ha koll på sådant som har med egna båten att göra. Till exempel om det visar sig att någon tätning i kylsystemet eller en genom­föring inte håller helt tätt vid sjösättningen måste båt­ägaren själv ta ansvar för det.

För upptagning av alla typer av båtar upp till cirka 45 fot och 2,25 meters djupgående har varvet en hydraulisk vagn som körs ner i vattnet och lyfter upp båten. Det finns även en fast pelarsvängkran för båtar upp till 6,5 ton och en ramp för mindre båtar. Alla som arbetar med att ta upp båtar med kranen och hydraulvagnen på Fli­skärsvarvet har kranförarbevis.

– Vi har också några medlemmar som väljer att ta upp båten med mobilkran. Det är främst större segelbåtar som lyfter med masten på. De sköter allt runt upptag­ningen själva men behöver boka tid i förväg så att det inte blir för trångt på hamnområdet.

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Ta reda på vad som ingår i grundservicen och vad som kostar extra // Foto: Lars Ericsson

Under själva upptagningsdagen är tidsschemat ofta pressat i båtklubbarna. På Fliskärsvarvet får det inte ta mer än 30 minuter per båt från det att båten ligger vid bryggan till att den står uppställd med stöttor på sin landplats. Då ska skrovet hinna tvättas av också. Enligt Hans Lundgren är det viktigaste för en lyckad höstupp­ tagning att båtägaren har förberett båten och vinter­platsen i god tid.

I förberedelserna ingår det att säkra fast lös utrustning som finns ombord och förbereda tampar i för och akter. Färskvatten- och septitankar ska tömmas i god tid innan båten lyfts och vinterplatsen ska göras i ordning.

– Ibland är det rörigt inne i skjulen. Många tänker inte på att stuva undan sådant som står i vägen, och då blir det körigt när båten ska upp på land, säger hamnkaptenen.

Innan båten lyfts är det viktigt att ha koll på var på båten lyftslingarna eller stöden på hydraulvagnen ska sit- ta för att båten ska balansera bra och inte skadas. För att göra båtlyftsproceduren enklare och säkrare har Fliskärsvarvet fotat och dokumenterat hur långt fram stödet ska vara på alla båtar som varvet lyfter.

– Det är ett bra hjälpmedel. Nu är vi mindre beroende av båtägarnas egna uppgifter.

På det stora hela tycker hamnkaptenen att båtupptagningarna på varvet brukar flyta på fint. Även om det ligger ett visst vemod över att båtsäsongen definitivt är avslutad brukar de flesta medlemmar ha ett gott humör och bidra till att höstupptagningen blir en ganska trevlig båtdag.

Fotnot. Texten är tidigare publicerad i Praktiskt Båtägande 2020/10

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Även om det ligger ett visst vemod över att båtsäsongen definitivt är avslutad brukar de flesta medlemmar ha ett gott humör och bidra till att höstupptagningen blir en ganska trevlig båtdag // Foto: Lars Ericsson

Nedan följer checklistor, tips och råd för olika situationer och scenarion vid uppläggningen.

Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten
Upptagningsguide: Låt hösten bli ett lyft för båten

TV: Upptagning i den högre skolan

TV: Här dränker de traktorn vid den våghalsiga upptagningen

TV: Här bryts båten mitt itu vid upptagningen


Text: Jessika Ericsson • 2020-10-06
ArtiklarpraktisktbatagandeHöstupptagning
Rulla till toppen