Smuts eller vatten i bränslet står bakom många sjöräddningsfall men det går att undvika // Foto: Sjöräddningssällskapet

Artiklar

Minitest: Undvik tjuvstopp

Smuts eller vatten i bränslet står bakom många sjöräddningsfall. De inträffar ofta vid kraftig sjögång, då allt rörs upp från tankens botten. Men det går att bli förvarnad om att något är på gång. Vi har provat ett smidigt dieselfilter med larm vid styrplatsen.

Text: Nils Ahlén • 2020-10-08 Uppdaterad 2021-06-09

 

Symptomen brukar vara ganska klara, men ändå svåra att begripa.

Motorn vill helt en­kelt inte varva upp, utan tycks trivas bäst på tomgångsvarv. Genom att dra på och av med gasen kan det gå att få maskinen att åt­minstone gå till närmsta brygga. Felet kan bero på smuts i tanken, men det kan till och med i värsta fall växa grön­saker i tanken, om det tankats på landmackar som blan­dar så kallad Fame i dieseln. Fame är lovvärt, en icke petroleumbaserad produkt, ofta en förädlad rapsolja, som tillsätts dieseln för att få den mer miljövänlig.

Olje­bolagen vill inte gärna erkänna det, men i kombination med det vatten som nästan alltid finns i en båttank bil­das det en form av alger som effektivt stoppar bränsle­tillförseln. Vattnet kan i sin tur komma med dieseln från macken eller bildas av kondens i båttanken.

I vårt fall kom stoppet en sen höst under en av säsongens sista färder. Vi tog oss runt den helgen, men sedan var det dags att skruva bort dieselfiltret. I båten hade vi den typ av filter som består av ett filter fastsatt i bränsleledningarna och med en metallkopp under som ska fånga upp vattnet. När vi plockade bort det hela var det fullt av skräp. Vi såg även tydliga rostavlagringar, vilket tydde på vatten i dieseln. Stopp blev det i alla fall. Vi hade trott att vi var någorlunda garderade med detta filter och ett extra bränslefilter på motorn.

“Men det måste ju finnas en lösning på det här”, tänk­te vi. Ett filter som separerar föroreningar och vatten från dieseln och helst dessutom berättar för skepparen ombord när det hela börjar närma sig den kritiska punkten.

Från Separ hittade vi ett filter som verkar uppfylla alla våra krav. Ska man tro reklamen ska det rena dieseln från vatten upp till 99,9 procent och från övrigt skräp till 90 procent. Ja, något ska väl filtret på motorn få ta hand om också!

Minitest: Undvik tjuvstopp
Med ett dieselfilter och larm kan man undvika de mest onödiga stoppen // Foto: Nils Ahlén

 

Filtret monteras som vanligt mellan dieseltanken och motorn, det vill säga före bränslepumpen. Det består av en filterhålllare och under det en kopp av genomskinlig plast eller metall. När vi ändå är i farten passar vi på att byta bränsleslangarna som går den här vägen.

Det finns adaptrar för de flesta krökar och slangar som redan sitter i båten. Det som händer när motorn startas är att bränslet kommer in i filtret och passerar en form av vinge som börjar snurra. Det snurrande bränslet slungas mot koppen som sitter i botten av filtret, och vatten och skräp sjunker till botten. Dieseln vänder sedan uppåt mot filterelementet, och på sin väg fälls ytterligare vatten och skräp ut och faller ner i koppen under.

Själva filterelementet tar sedan bort de sista vatten­ dropparna och partiklarna.

Den som fortfarande är osäker monterar dubbla filter och en kran däremellan. Blir det fullt i det ena filtret är det då bara att slå över till det andra. Blir givetvis lite mer än dubbelt så dyrt, men å andra sidan dubbel trygghet.

Vårt gamla filter nöjde sig med att fånga allt i filtret – som så småningom blev fullt – och vi hade ingen riktig koll på vad som hände. Nu ser vi på en gång genom den genomskinliga plastkoppen under filterhållaren precis hur effektiv hela filtreringen varit. Är man nu orolig för en plastkopp i båten finns en metallkopp istället, men då går det ju såklart inte att se vad som händer.

Det finns inga speciella regler runt detta i fritidsbåtar, det kan dock vara bra att veta att metallkoppen är brandsäker, plastkoppen är det inte.

Men hur var det nu med förvarningen vi skulle få då?

Jo, genom att ansluta två elektroder till filterkoppen kommer strömmen att slutas när vattennivån stiger i filterkoppen, vatten leder ju ström betydligt bättre än diesel. Och sedan är det egentligen bara att ansluta en lampa och en summer via 12 volt. Stiger vattennivån i koppen larmar det vid styrplatsen. Upptäcks det vid den dagliga (!) kontrollen att det är mycket skräp i filtret är det bara att dränera med kranen i botten och lämna in soppan till närmsta miljöstation.

Själva blev vi förvånade över hur mycket skräp och vatten som samlades under en säsong trots att vi tyckte att vi gjort rent tanken så gott vi kunnat. Nu känns i alla fall färderna för motor betydligt tryggare.

Det är lätt att se vilken soppa vi serverar vår maskin, och stiger vattennivån får vi ett larm i god tid innan motorn stannar.

Fotnot. Texten är tidigare publicerad i Praktiskt Båtägande 2020/10

Minitest: Undvik tjuvstopp
Genom den genomskinliga plastkoppen är det lätt att se hur det ser ut under filtret. Det här är det geggiga resultatet efter ett år i vår testbåt // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
När vi ändå bytte filterhållare passade vi på att snygga till med nya slangar till tanken // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
Delarna som behövs: filterhållare, filter, adaptrar och vattenlarm med lampa och summer // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
En rejäl lampa visar tydligt om det börjar bli för mycket vatten i dieseln // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
Larmet borras in på en plats där det syns tydligt, i vårt fall i piedestalen // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
När vattennivån i koppen stiger upp till elektroderna sluts strömmen och larmet går, både med ljus och med ljud // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
Blir det för mycket skräp är det lätt att dränera genom kranen i botten // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
En prydlig skylt under lampan visar tydligt vilket larm det är som går // Foto: Nils Ahlén
Minitest: Undvik tjuvstopp
I filterhållaren sitter filtret fast under en fjäder­ belastad platta. Filtret finns med olika täthet // Foto: Nils Ahlén

TV: Kran kollapsade på fartyg i tysk hamn

TV: Vem skulle våga ta den här passagen?

TV: Världens mest unika superyacht?

TV: Världens största segelfartyg sjösatt – ägs av svensk


Text: Nils Ahlén • 2020-10-08
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top