I praktiken innebär de utökade befogenheterna att Tullverket kommer kunna ingripa när man misstänker till exempel människohandel, penningtvätt eller att stöldgods är på väg att föras ut ur landet // Foto: Tullverket

Artiklar

Misstanke räcker – Tulltjänstemän får rätt att ingripa

Nytt regeringsförslag ute på remiss

Text: Martin Strömberg • 2020-10-21 Uppdaterad 2020-10-21

 

Tullen ska få utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet.
Idag gick förslaget ut på remiss och myndigheten ser positivt på de föreslagna lagändringarna.
– Vi är i grunden positiva till att tulltjänstemän som i en ordinarie tullkontroll upptäcker exempelvis stöldgods och annan brottslighet ska kunna ingripa och vi menar att detta är vad medborgarna kan förvänta sig, säger Tullverkets rättschef Karin Erlingsson till Dagens Juridik.

I praktiken innebär de utökade befogenheterna att Tullverket kommer kunna ingripa när man misstänker till exempel människohandel, penningtvätt eller att stöldgods är på väg att föras ut ur landet.

Just stölder av båtmotorer är utbrett och ett stort problem sedan länge för båtägare runt om i landet och regeringens förslag är därför mycket goda nyheter för branschen.

– Regeringens förslag är en stor seger för Sweboats lobbyingarbete och kommer att betyda mycket för båtbranschen och båtägare, säger Mats Eriksson, vd Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.

I dagsläget saknar myndigheten möjlighet att ingripa vid misstänkt brottslighet som man inte har befogenhet att utreda.

– När vi idag upptäcker något som vi exempelvis misstänker kan vara stöldgods måste vi ringa polisen och släppa godset eller personen i fråga om polisen inte kommer. Vi har inte befogenheterna att gripa personen eller hålla godset i beslag, säger Tullverkets rättschef Karin Erlingsson till Dagens Juridik.

Hon understryker dock att det är ovanligt att Polisen inte kommer när myndigheten ringer.

– I de allra flesta fall kommer Polisen om vi ringer och säger att vi har hittat misstänkt stöldgods eller liknande.

Förslaget är nu ute på remiss fram till den 18 december.


Text: Martin Strömberg • 2020-10-21
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top