1147170.jpg

Artiklar

Momsplikt kan drabba båtklubbar hårt

Stockholms stad vill lägga moms på avgifterna som Stockholms ideella båtklubbar betalar för bryggor och mark som hyrs av staden.

Text: Redaktionen • 2015-11-16

TV: Här är världens vackraste utombordare

Så har det gått med toatömningen under säsongen

En EU-dom, där en dansk kommersiell marina bedömdes momspliktig för sin uthyrning av båtplatser, har resulterat i att jurister hos Stockholms stad nu lämnat in ett ärende till Skatterättsnämnden. Man vill få svar på om samma regler gäller för de avgifter som båtklubbarna betalar till staden.

– Det handlar om miljontals kronor som de allmännyttiga ideella föreningarna kan få betala i moms. Jag är rädd för att många ägare av mindre fritidsbåtar, som är de allra vanligaste i våra klubbar, känner att de inte kan ha båten kvar om detta genomförs, säger Sören Löfgren, tillförordnad vice ordförande i Saltsjön Mälarens Båtförbund, som företräder 260 båtklubbar i huvudstadsregionen.

Enligt Thomas Wiklund, enhetschef på Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, som administrerar uthyrningen, är det idag 85 båtklubbar i Stockholm som hyr bryggor och mark av staden och de betalar tillsammans 9,5 miljoner kronor per år. Vid ett eventuellt beslut där klubbarna tilldöms att betala moms skulle den summan, med dagens avgiftsnivåer, kunna öka med 2 375 000 kronor per år, fördelat på de 85 klubbarna.

Ett räkneexempel utifrån nuvarande avgifter visar att en båtklubb som idag hyr 125 bryggmeter ägda av staden och 3 000 kvadratmeter markyta för uppställning betalar 82 500 kronor per år. Med moms skulle avgiften för klubben öka med 20 625 kronor per år.

Ett sätt att kompensera båtklubbarna för en eventuell momsplikt skulle kunna vara att sänka avgifterna för bryggor och ­uppställningsplatser. Men enligt Thomas Wiklund är det inte aktuellt.

– Pengarna vi får in från klubbarna idag går ju till underhåll av bryggor och vi har idag ett bryggbestånd som i vissa fall har 40 år på nacken. Så renoveringsbehovet är stort och vi skulle snarare behöva få in mer pengar för att täcka dessa kostnader.

Något beslut är ännu inte taget i Skatterättsnämnden och ett sådant kan dröja ända in i nästa båtsäsong. Ett eventuellt beslut om momsplikt kommer att gälla retroaktivt från 2015 och får i framtiden troligen också konsekvenser för båtklubbar i hela landet.


Text: Redaktionen • 2015-11-16
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top