För Sjöräddningssällskapet har haft en ökning av uppdragen med 54 procent hittills i år // Foto: Sjöräddningssällskapet

Artiklar

Nästan 4 000 utryckningar för Sjöräddningsällskapet

Att det varit en intensiv båtsommar syns i statistiken

Text: Martin Strömberg • 2020-09-02 Uppdaterad 2020-09-02

 

Båtsäsongen har varit intensiv. För Sjöräddningssällskapet har det inneburit en ökning av uppdragen med 54 procent hittills i år, skriver man i ett pressmeddelande.

Intresset för båtlivet har i år varit större än någonsin, och det märks i Sjöräddningssällskapets statistik. Till och med den 15 augusti uppgår antalet räddningstjänstuppdrag – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande – till 1025 stycken. Det är en ökning med 31 procent jämfört med samma period 2019 (783 räddningstjänstuppdrag).

– Våra frivilliga sjöräddare har gjort en fantastisk insats under sommaren. Många har dem att tacka för väldigt mycket, säger Cia Sjöstedt, vd för Sjöräddningssällskapet.

– Siffrorna visar också att vi genom vår frivillighet kunnat vara rätt dimensionerade för det ökade tryck som vi tidigt under säsongen förstod skulle komma.

För assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet bistår sina medlemmar med förebyggande utryckning är skillnaden ännu större. Under året har organisationens frivilliga sjöräddare utfört 3970 förebyggande utryckningar fram till och med den 17 augusti, att jämföra med 2570 uppdrag under samma period 2019. Det innebär en ökning med 54 procent.

Vanligaste orsaken vid förebyggande utryckningar är maskin/propellerhaveri, med 2654 uppdrag. Därefter följer bränslestopp/starthjälp vid dött batteri, som står för 439 uppdrag, och grundstötning (382 uppdrag).

När det gäller räddningstjänst är den vanligaste orsaken larm om drunkningstillbud (124), därefter grundstötning (121), maskin/propellerhaveri (121) samt brand ombord (111 uppdrag).

– Genom våra förebyggande utryckningar kan vi se till att många incidenter som annars skulle kunna bli räddningstjänstuppdrag inte går så långt. Det är ytterligare ett sätt där vi bidrar till att samhället kan hushålla med de gemensamma resurserna, säger Cia Sjöstedt.

Stora regionala skillnader

Många stationer i landet har vittnat om mer att göra under sommaren. Allra tydligast har det varit kring storstäderna. I Stockholms skärgård och Mälaren har 13 räddningsstationer tillsammans gjort 1556 förebyggande utryckningar – 39 procent av det totala antalet uppdrag, och en ökning med 69 procent jämfört med 2019 (918). I Göteborgs skärgård har två räddningsstationer gjort 407 förebyggande utryckningar (2019:209) – en ökning med 95 procent.

Samtidigt har uppdragen minskat i några regioner. I norra Bohuslän (räddningsstationerna Strömstad och Fjällbacka) har uppdragen minskat med 15 procent jämfört med 2019, både för uppdrag inom räddningstjänst och förebyggande utryckningar. Förklaringen är att antalet besökande norrmän minskat dramatiskt, och att hemestrande svenskar inte “täckt upp” i samma utsträckning som längre söderut på västkusten.
 

Faktatabeller, Sjöräddningssällskapet 2020

Vanligaste orsakerna till uppdrag, Räddningstjänst:

Drunkningstillbud (124)
Grundstötning (121) 
Maskin/propellerhaveri (121) 
Brand ombord (111) 
Observation av drivande båt/föremål (97)

Vanligaste orsakerna till uppdrag, Assistansuppdrag (förebyggande utryckning)

Maskin/propellerhaveri (2654)
Bränslestopp/starthjälp (439)
Grundstötning (382)
Diverse i propellern (105)
Vatteninträngning (76)

Antal uppdrag – månad för månad (räddningstjänst + förebyggande utryckning):

Januari: 31
Februari: 31
Mars: 78
April: 214
Maj: 589
Juni: 1352
Juli: 1717
Augusti (t.o.m. 15/8): 983

De tre intensivaste dagarna under sommaren:

Lördag 27 juni: 130 uppdrag
Söndag 9 augusti: 126 uppdrag
Fredag 17 juli: 124 uppdrag

 

 


Text: Martin Strömberg • 2020-09-02
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top