Många fordringsägare blir snuvade på konfekten när pengarna efter Nord West konkurs ska fördelas. Bild: Wikipedia

Artiklar

Nord Wests konkurs kostar banken 51 miljoner kronor

Efterspelet efter Nord West-varvets konkurs 2013 är på väg att få ett slut. De pengar som fanns i konkursen ska fördelas till fordringsägare. Men Swedbank - med en fordran på totalt 73,8 miljoner kronor - får nöja sig med betydligt mindre pengar, skriver Bohusläningen i sin nätupplaga.

Text: Jens Augustinsson • 2016-01-08

Swedestar blir Najad

Så blir du inte blåst på båtköpet vid en konkurs

När de pengarna som fanns i Nord Wests konkursbo nu ska fördelas är det endast två av sammanlagt 272 fordringsägare som får några pengar. Swedbank får enligt ett förslag från Uddevalla tingsrätt 22,8 miljoner kronor. Men det täcker inte på långa vägar de totala krav man hade på Nord West, skriver Bohusläningen.

När Nord West gick i konkurs 2013 förlorade 130 personer jobbet och även skrovtillverkaren Lyse Plastprodukter drabbades. Det konstaterades att det saknades 173,4 mijoner i Nord Wests kassa.

Båttillverkaren ägde även Najad, som nu tillverkas i Henån på Orust efter att ha köpts av Håkan Bengtsson, som sedan tidigare bygger Swedestarbåtarna.

Rättigheterna att tillverka Nord West ägs sedan 2014 av samme man som bygger Storebrobåtarna, Roger Von Haugwitz.

 


Text: Jens Augustinsson • 2016-01-08
ArtiklarLivetOmbord