Från 2021 blir det förbjudet för passagerarfartyg att släppa ut toaavfall direkt i Östersjön. Det gäller även fartyget på bilden, M/S Britannia. Foto: Stockholms hamnar

Artiklar

Nu är det slutbajsat i Östersjön – även för passagerarfartyg

Från 2021 blir det totalstopp för utsläpp av toaavfall i Östersjön även för passagerarfartyg. Det beslutet har tagits av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Alla länder i regionen har dock inte varit lika positiva till beslutet som Sverige.

Text: Jens Augustinsson • 2016-04-26 Uppdaterad 2021-06-09

Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har fattat ett beslut om införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön. De nya reglerna innebär att utsläpp av toalettavfall inte kommer att vara tillåtet från nya fartyg från och med 2019, och för redan befintliga från och med 2021.

– Förbudet mot att tömma toalettavfall i Östersjön bidrar till en mer hållbar sjöfart. Genom en bättre miljö i Östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö enligt regeringens maritima strategi, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen om nytt regelverk är viktig inte minst för att minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och därmed för att minska bidraget till övergödning från den internationella sjöfarten.

– Jag är glad att vi nu äntligen får ett förbud mot toalettavfall i Östersjön. Från svensk sida har vi arbetat mycket aktivt med denna fråga. Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig. Arbete har skett, både regionalt inom ramen för Helsingforskommissionen, inom EU och inom IMO, för att nå resultat och få till stånd ett förbud. Det har varit en lång och tidvis knepig förhandling, då ett stort antal stater varit emot ett förbud. Vi är därför mycket nöjda med det beslut som IMO:s medlemsstater nu har fattat, även om vi naturligtvis hade önskat att ett beslut hade kunnat komma ännu tidigare, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

De nya reglerna som nu införs ligger väl i linje med den vision som regeringen lagt fast i den maritima strategin, visionen innehåller målet om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Redan sommaren 2015 blev det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toaavfall direkt i havet. Det kan du läsa mer om här, eller följ länkarna nedan. 

 

Så gick det med toatömningen under 2015

Fortfarande brist på tömningstationer

Romson: Toatömning inget prioriterat brott


Text: Jens Augustinsson • 2016-04-26
ArtiklarLivetOmbordFartygToatömning
Scroll to Top