964333.jpg

Artiklar

Nu kan du dyka bland historiska vrak

Nyligen invigdes Dalarö skeppsvraksområde, som är namnet på Haninges världsunika marina kulturreservat med välbevarade vrak från 1600-talet. Dalarö och området runt omkring är ett av Sveriges mest fornlämningstäta när det gäller fartygslämningar äldre än 100 år.

Text: • 2014-06-25 Uppdaterad 2014-06-25
Guide: Så får du kapellet i nyskick
Läs mer: Så håller du koll på gasen i båten
Läs mer: Här tömmer du din latrin

Från åtminstone 1500-talet och framåt har Dalarö varit centrum för internationell
och regional sjöfart, under flera hundra år var det också en viktig position för Sveriges
sjöförsvar. Längs Dalarö och de farleder som sammanstrålar vid här har en mängd fartyg
gått sitt öde till mötes genom tiderna.

Vraken är av skiftande karaktär och från olika tider, flera av dem utgör var och en för sig mycket höga kulturvärden. Tillsammans är de en mycket betydelsefull del av vår svenska sjöfartshistoria.

Tre vrak, representativa för sin tid, har valts ut för att ingå i ett kulturreservat, vars
namn är Dalarö skeppsvraksområden. Haninge kommun vill verka för att långsiktigt skydda fartygslämningarna, men ändå ge sportdykare möjlighet att besöka dem. Därför kan lämningarna nu utvecklas som kulturminne och ett intressant besöksmål. Genom ett kulturreservat kan man erbjuda en organiserad dykverksamhet, som förutom att erbjuda attraktiva fartygslämningar, kan skapa en medvetenhet kring kulturarvet och dess betydelse.

För att få dyka på något av vraken i Dalarö Skeppsvraksområde måste du boka en plats
på ett dykfartyg, alternativt boka via ett dykcenter eller ett dykresecharterföretag.
Max sex dykare plus en kulturhistorisk utbildad dykguide som tillhandahålls av dykarrangören
får vara i vattnet samtidigt. En behörig dykguide ska vara med i vattnet vid varje
tillfälle. Ankring är förbjuden inom skötselområdet. Förtöjning och dykning ska ske vid en
för ändamålet ditsatt angöringsboj.

Man kan också besöka vrakområdet med turbåt och då få höra Herman Lindqvist
berätta de spännande historierna om de mytomspunna vraken samtidigt som du ser unika
undervattensfilmer ombord på båten Vindbådan, utrustad med bildskärmar vid varje bord.

Info: www.dalaroskeppsvrak.se och www.haninge.se/skeppsvrak


Text: • 2014-06-25
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen