Det kan dölja sig många lager färg under en gammal båt // Foto: Johan Cooke

Artiklar

Ny på sjön: Fixa din båtbotten

Spara massor av pengar på att måla om din båtbotten själv.

Text: Johan Cooke • 2019-12-13 Uppdaterad 2022-04-14

Ta bort gammal båtbottenfärg och måla på en ny.

Resultatet: Du vinner fart, får bättre bränsleekonomi och skonar miljön.

När du köper en äldre begagnad båt kan det på botten dölja sig tiotals lager gammal bottenfärg. Den används för att havstulpaner och alger inte ska få fäste.

Men påmålade bottenfärglager har två nackdelar. Dels innehåller de giftiga ämnen som skadar vattenmiljön; även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för de giftiga ämnena. Dels gör de gamla krackelerade färgerna att båten får sämre fart.

Sedan 1989 får inga båtar målas med färg som innehåller tenn, och 1999 förbjöds kopparfärger på fritidsbåtar i Östersjön. Årligen lanseras nya färger med biocider (gifter) men de är inte lika skadliga som föregångarna. Vissa produkter får inte användas längre. Sedan 2012 får däremot nya båtbottenfärger med mindre kopparhalter användas i Östersjön igen. På västkusten, där påväxten på båtbottnar är frekvent, är färger med mer koppar fortfarande tillåtna.

Ny på sjön: Fixa din båtbotten
Ny på sjön: Fixa din båtbotten
Ny på sjön: Fixa din båtbotten

I år har Kemikalieinspektionen godkänt 15 färger med biocider för båtbotten, propeller och drev för användning på ostkusten (Trelleborg–Örskär). Motsvarande siffra för västkusten (Norska gränsen–Trelleborg) är 28 biocidfärger. Norr om Örskär, utefter Norrlandskusten och i Sveriges insjöar får enbart biocidfria färger användas. Om din båt har flera förtöjningsplatser får den bara målas med den bottenfärg som är tillåten i området med de mest restriktiva reglerna.

Båtbottenfärger finns i olika varianter samt för olika material och farter. En aluminiumbåt ska till exempel inte målas med en kopparbaserad färg direkt på skrovet.

Många föredrar hårda båtbottenfärger.

De kladdar inte när de blir blöta, jämfört med mjuka polerande färger. Däremot skyddar polerande färger generellt sett bättre mot påväxt. Nya båtbottenfärger lanseras löpande. Som silikonbaserade båtbottenfärger, fria från biocider och koppar. Enligt varvet Plastskador & montage kan dock silikon orsaka problem om andra båtjobb – exempelvis om ett lackjobb – ska göras i framtiden. Silikon är nämligen oerhört flyktigt och kan sprida sig och fastna i allt.

Lackresultatet ombord kan därmed bli dåligt. Däremot har Praktiskt Båtägande inga belägg för att just moderna silikonrelaterade båtbottenfärger kan orsaka dessa problem. Ett bra tips är att syna grannbåtarnas båtbottnar och fråga ägarna om det är nöjda eller missnöjda med sina färger.

Ny på sjön: Fixa din båtbotten

Sämre fart på grund av gamla lager av båtbottenfärger gäller både motor- och segelbåtar. Om du har en hård bottenfärg på en slät båtbotten istället för en gammal krackelerad färg blir fartökningen under segling drygt en halv knop i snitt, enligt Jimmy Hellberg, en av Sveriges mest aktiva fritidskappseglare. En slät yta minskar också bränslekostnaderna för motorbåtar, jämfört med en dålig bottenfinish.

Innan du kan rolla på ny färg som följer dagens miljökrav måste all gammal bottenfärg, tas bort. En metod är att stryka på speciella färgborttagningsmedel. En annan är att handskrapa eller med en oscillerande maskin försiktigt slipa bort färgen.

En tredje metod är att blästra.

Till exempel sandblästring som innebär att man med en kompressor under högt lufttryck skjuter sand mot en yta för att få bort gammal färg. Numera har båtklubbar och marinor hårda krav på uppsamlingsdukar, dammsugare och annat när du avlägsnar gammal färg.

Du bör då istället kontakta ett företag som blästrar din båt i en speciell anläggning. När du tagit bort gamla lager av giftiga båtbottenfärger ska du passa på att epoximåla båtbotten innan du bottenmålar. Ett plastskrov suger hela tiden upp vatten  när det är sjösatt. Med epoxifärg, även kallat epoxiprimer, gör du skrovet vattentätt, samtidigt minskar risken för att skrovet ska drabbas av plastpest, så kallad osmos.

Ny på sjön: Fixa din båtbotten

Fördelen med att epoximåla din båtbotten är att du kan välja om du ska rolla på bottenfärg efter epoximålningen eller sjösätta båten enbart med en påmålad epoxifärg. Det sistnämnda blir allt vanligare. Istället för båtbottenfärg går det också att använda en speciell membranduk på din båtplats för att slippa påväxt på båtbotten.

Det finns även tekniska lösningar som sänder ut ultraljud. Havstulpaner och andra marina organismer fäster sig då ogärna på båtbotten. För att undvika påväxt, som är vanligast i augusti, är det många båtägare som också använder båtbottentvättar.

På batmiljo.se kan du söka efter borsttvättar i Sverige.

När du börjar rolla på epoxifärgen (eller bottenmålar) är det mycket viktigt att använda andningsskydd, skyddsglasögon, handskar och skyddskläder. Välj ett andningsskydd som fångar upp gaser och ångor i epoxin. Byt till partikelfilter när du slipar. Även små mängder epoxi på huden kan snabbt ge eksem. Har du blivit allergisk går det i regel inte att fortsätta att arbeta med epoxi.

För att skydda händerna när du epoximålar ska du använda kemikaliehandskar. När du rollar ut epoxifärgen bör du använda en korthårig roller. En långhårig sådan gör att färgen blir alltför sträv när den härdar.

Ny på sjön: Fixa din båtbotten

Speciellt viktigt är det att applicera epoxin snabbt där järnkölen blottas helt på en segelbåt. Annars kan järnet börja rosta. Temperaturen bör vara drygt tio grader på båtbotten och köl när du målar. När det första lagret härdat kan du epoxispackla eventuella ojämnheter och slipa spacklet efter härdning. Vartannat lager epoxiprimer bör ha två skiftande kulörer för att du ska kunna se att varje lager täcker botten ordentligt. Vissa båtägare menar att tre lager epoxifärg är fullt tillräckligt.

Men på vår Albin Express rollade vi fem lager epoxiprimer av fabrikatet Curing Agent från Hempel. Anledningen var att vi maskinslipade efter det fjärde lagret med 120-korniga slippapper. Siffran anger antal korn per kvadrattum på slippappret. Använd aldrig finare slippapper än så i det här steget, eftersom det då blir svårt för epoxifärgen att fästa på en allt för finslipad yta. Om du både vill epoximåla och sedan rolla på båtbottenfärg ska du ta reda på om epoxi- och båtbottenfärgen går att förena med varandra. Tillverkarna hävdar i regel att deras epoxifärg enbart kan användas med just deras båtbottenfärger.

Ny på sjön: Fixa din båtbotten

När vi efter epoximålningen hade rollat två lager hård båtbottenfärg, Hard Racing copper från Hempel, var vi ändå inte helt nöjda med resultatet. Trots att vi använde fina korthåriga rollrar blev ytan ändå lite för sträv. Då började vi att för hand vattenslipa den torkade bottenfärgen med 180-kornspapper. Vi blandade även i lite diskmedel i en hink med vatten så att slipningen gick lättare.

När det var dags att rolla på det tredje lagret bottenfärg, efter vattenslipningen, spädde vi ut bottenfärgen med lite thinner som kan användas med Hempels bottenfärg. Resultatet blev då mycket bättre.

Det är viktigt att använda thinner eller annan förtunning som är kompatibel med den båtbottenfärg du målar på.

Om du vill ha en extremt jämn båtbottenfinish kan du, efter slipningen med 180-papper, slipa en extra gång med finkorniga slippapper, med kornstorlek 600, innan du bottenmålar det sista lagret.

Det är slitsamt att slipa och måla. Men med tanke på att det kostar 30 000–40 000 kronor att leja ut jobbet är det definitivt värt mödan att göra det själv.

Texten är publicerad i Praktiskt Båtägande 2019/6

Ny på sjön: Fixa din båtbotten
Ny på sjön: Fixa din båtbotten

Text: Johan Cooke • 2019-12-13
ArtiklarpraktisktbatagandeVårrustningVårrustning
Rulla till toppen