Det nya hamnkontoret ska också inhysa en restaurang // Foto: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Artiklar

Ny småbåtshamn, sjömack och krog på Norr Mälarstrand

Riddarfjärdens Marina får 80 nya platser.

Text: Martin Strömberg • 2021-06-22 Uppdaterad 2021-10-05

 

Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand ska utvecklas och få nytt ansikte, rapporterar mitti.se.

Planen är ny småbåtshamn/gästhamn, krog, hamnkontor och sjömack. Man ska även renovera och bygga till dagens byggnad med Preem och Trattorian.

I veckan klubbades detaljplanen igenom i stadsbyggnadsnämnden.

Staden äger marken som kommunala Stockholm hamnar basar över. Tanken är att Riddarfjärdens marina som finns här i dag ska driva den nya småbåtshamnen med hamnkontoret och restaurangen.

Vem som ska bygga är något som det ska avtalas om senare enligt staden, men Joakim Larsson hoppas att det kan sättas igång redan under nästa år.

Exakt byggstart är svårbedömd men Riddarfjärdens marina uppger i ett skriftligt svar att man är redo att dra igång med bygglovsprocessen så fort detaljplanen vunnit laga kraft.

 ”Vi tror att allmänheten kommer att uppskatta marinans och Stockholm hamnars ambitioner med platsen” skriver de i ett svar, till mitti.se

Hela nämnden röstade för förslaget. S och V lade ett gemensamt uttalande om att de ser positivt på planen. SD lade ett uttalande om att det är bra att platsen förbättras,men att den arkitektoniska utformningen hade kunnat ”visats mer omsorg”.

 

Så här ser planen ut

• Nytt hamnkontor med krog planeras vid dagens marina

• Ny småbåtshamn med cirka 80 gästplatser läggs utanför dagens marina.

• Publika bryggor kring de nya småbåtshamnen som förses med bänkar, utsiktsplats och även delvis fungera som uteservering till krogen.

• Byggnaden med Preem och Trattorian ska rustas och få en mer enhetlig look. Verksamheterna får chans att bygga ut en liten del mot vattnet, samt plats för uteservering i den á?stra delen.

• Ny sjömack.

• I den östra delen ska det bli tillåtet med permanent förtöjning av fartyg med ”publik verksamhet där allmänheten har tillträde” som restaurang, kafé, utställningslokal eller museum. Varje fartyg ska dock prövas separat med bygglov.

• Ett nytt övergångsställe från Kungsholmstorg för att koppla samman stråket bättre.

• Hållplats för båttrafik

Källa: Stadsbyggnadskontoret

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

Här ska Stockholms nya gästhamn ligga


Text: Martin Strömberg • 2021-06-22
ArtiklarLivetombord.seStockholm
Rulla till toppen