Reglerna ska bli enklare och tydligare när man färdas längs Göta Kanal // Foto: Getty Images

Artiklar

Nya regler för sjötrafiken på Göta kanal

Från och med den 1 mars gäller nya, tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp.

Text: Martin Strömberg • 2020-02-26 Uppdaterad 2021-06-09

Göta kanal är en av landets största turistmål och har årligen cirka tre miljoner besökare. De nya reglerna påverkar framförallt kanalhållaren, det vill säga kanalbolaget, och sjöfarare, det vill säga alla som färdas på kanalen.

– De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att förstå. Av den orsaken har vi utformat regler som är lättare att förstå och följa, genom att bland annat skapa förklarande illustrationer, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen.
 
Storleken på fritidsfartyg har ökat under senare år, vilket lett till kritiska möten som äventyrar sjösäkerheten på Göta kanal.

Med hjälp av illustrationerna ska det bli lättare både för allmänheten och branschen att göra rätt i framförallt trånga passager.

 

 

 

 

 

 

Nya regler för sjötrafiken på Göta kanal

 

Fartyg och fritidsfartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS, Automatic Identification System, ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess röresler från andra fartyg. Dessa bör också vara utrustade med VHF, det vill säga kommunikationsradio, och ständigt passa VHF-kanal 16 och 10 under gång.

Reglerna har funktionsanpassats efter branschens önskemål. Det innebär att Transportstyrelsen reglerar vad som ska åstadkommas, men inte hur.

– Vi har haft en god dialog med branschen i utformandet av de nya reglerna för Göta kanal. Vi har hörsammat branschens önskemål om funktionsbaserade regler och vi bedömer att branschen är väldigt nöjda med resultatet, säger Mats Hörström,

Quiz: Vad kan du om filmen Göta kanal?

Galen i Göta Kanal

TV: Vi åker filmbåten från Göta kanal – en Orrskär 1000

64 slussar och ett antal broar – häng med längs Göta Kanal


Text: Martin Strömberg • 2020-02-26
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen