151320.jpg

Artiklar

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Provkör alltid en båt innan du köper den. Det är den viktigaste läxan som vi lärt oss under vår jakt efter en redaktionsbåt. Det är en sak att titta på en båt på land och en helt annan att köra den i vattnet. Tidigare har vi letat efter en Shetland 570. Den modellen är nu efter provkörning helt struken från vår lista över möjliga objekt.

Text: Redaktionen • 2008-02-19 Uppdaterad 2022-03-14

Det var upplagt för båtköp. Kärran var hyrd och vi hade bokat en hel dag för att åka till Huges Marina i Västervik och hämta båten. Säljaren av båten var ett dödsbo men Huges stod som förmedlare av affären. Allt som återstod var en besiktning och en provkörning innan det kunde bli ett båtköp. Jag hade personligen tittat på just den här Shetland 570 på land vid ett tidigare tillfälle i vintras och visst hade den hade vissa skavanker. Men den kändes ändå som en intressant projektbåt. Den var lagom stor och var utrustad en nästan ny 75 hästars fyrtaktare. Miljövänligt och driftsäkert. Det var mycket som talade för affär med andra ord. Men resan blev en nyttig läxa och den gav ett lite oväntat resultat. Claes Nilsson gjorde besiktningen på plats och i vår närvaro. Och det är så det bör vara. Om du ska köpa en båt och anlitar en besiktningsman är det bra om du kan vara med när han tittar på båten. Det är både lärorikt och dessutom önskvärt att både säljare och köpare är närvarande om du anlitar en auktoriserad besiktningsman.

Claes hade vid ett tidigare tillfälle genomfört en fuktmätning av objektet. Först kontrollerade han fuktigheten från en till sex millimeter från ytskiktet in i båten. Då fick han ett utslag på 20-30 procents relativ fuktighet. Det är ett normalt värde för en båt från 70-talet och inget allvarligt fel. Men Claes gjorde även en andra mätning upp till 15 millimeter in i båten och då fick han ett utslag på 70-80 procents fuktighet. Och ett sådant resultat kan vara en indikation på att det finns fukt eller kan stå vatten i invändigt slutna och oventilerade utrymmen.

– Många av båtarna från 70-talet och även senare byggen har liknande instängda utrymmen i sin konstruktion. Jag kallar det för bäverlådor. Till skillnad från bäverhyddor som har ingångar. Med tiden samlas det fukt i de här lådorna och det kan orsaka dåligt lukt och andra problem men det är relativt lätt åtgärdad. Man borrar upp hål och sätter in ventiler och gärna en fläktventilator för att vädra ut fukten, säger Claes.

Fukten kändes med andra ord inte som något stort bekymmer även om det vid ett köp skulle krävas en del fixande med montering av ventiler och fläkt. Claes hade inte heller upptäckt någon böldpest och det fanns fortfarande fler skäl som talade för ett köp. Men den här båten hade fler översakningar att komma med.

Små och stora fel

Claes inledde besiktningen av båten med att kontrollera grabbräcken och pulpit. Inga bekymmer där. Men när han sedan klev ner i sittbrunnen för att undersöka interiören började problemen hopa sig. Han tittade först på batteriets montering och placering och där kunde han direkt notera flera mindre fel. Batteriet stod löst placerat i ett stuvutrymme vid sidan av motorn. I utrymmet saknades en bottenplatta och kablarna var lösa och inte sammansatta. Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp – Batteriet skall alltid vara placerat i en särskild box som är fast förankrad i botten eller på annat sätt och kablarna ska vara välordnade och fastsatta. I det här fallet måste man göra en ny bottenplatta men det är inget stort problem. Det är lätt ordnat och påverkar inte båtens värde nämnvärd, säger Claes.

Efter småfelen runt batteriet fortsatte Claes undersökningen av båten och han hittade flera detaljer som behövde åtgärdas. Påfyllningsslangen till bränsletanken behövde bytas. Det sakandes durk över den fast monterade bränsletanken. Anslutningslocket på bränsletanken var rostangripet och jordningen krävde en översyn. Fritt vatten fanns på båda sidor om tanken. Båten saknade manuell länspump. Diskho och vattenpump vid pentry saknade slanganslutning. De invändiga ytorna i taket hade dålig topcotering och sidobeklädningsmattorna var i dåligt skick. Alla de här småfelen kan man kanske räkna med när det gäller en båt som är 30 år gammal och det är inget som avskräcker den händige köparen från att slå till. Möjligen kan de ge anledning till en viss prutning av priset. Men sedan kom vi till elsystemet. Strömmen till lanternorna fungerade inte. Det saknades säkringspanel och det fanns flera hängsäkringar med risk för glapp. Strömmen till vindrutetorkaren hade kontaktproblem. Det saknades skyddsskiva. Kort sagt det var ett råttbo.

– Elsystemet måste byggas om helt. Det här kan jag inte godkänna. Tyvärr ser det ut på det här sättet i många gamla båtar och det kan bli en kostsam historia att åtgärda, menar han.

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Det är inte vem som helst som bygger om ett helt elsystem och efter Claes besked om konditionen på elen i den här Shetland 570 började köpet kännas allt mer osäkert. Vi lyckades få fram en prisuppgift på vad det skulle kosta att göra om elen i båten och det hamnade på cirka 10 000 kronor. Möjligen kunde det bli affär om vi kunde pruta ner priset med motsvarande summa. Nu återstod bara provkörningen.

En sällsynt dålig kombination

Provkörningen utfördes på fjärden utanför marinan. Vinden var cirka sju sekundmeter och sjön något krabb. Det var fyra man med i båten. Provkörningen gav ganska direkt en känsla av att något inte stämde. Inledningsvis stod försäljaren från Huges Marina vid rodret. Redan i nio knops fart var det uppenbart att båt och motor inte talade samma språk. Den stora, tunga fyrtaktaren gjorde att aktern grävde ner sig och det var inte behagligt att åka med båten i farter under tio knop. Ute på fjärden drog föraren snabbt på gasen. Båten for iväg med kraftig slagsida. Kanske berodde det på snedfördelning av tyngden i båten. Efter viss möda och trixande med trimplanen lyckades han få båten att räta upp sig. Han pressade upp den i plan men då började den överplana och gräva ner sig i fören. Det var ingen behaglig resa. Även Claes tog rodret och försökte tämja flytetygets nycker.

– Provkörningen gav direkt besked om att denna båt med detta motormontage inte har i sjön att göra överhuvudtaget. Jag fick en känsla att motor och båt inte var överrens med varandra. Den hade svårt att komma upp i planingsläge och var benägen att överplana vilket gjorde att den blev svårmanövrerad. Motorn fungerade utan anmärkning och vill man köpa enbart den kan det vara värt att göra affär. Men den här kombinationen hör inte ihop, säger han.

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Efter Claes gjorde även jag och Tom Knutson, som var med på resan till Huges Marina i Västervik, tappra försök att bemästra otyget. Den kändes direkt farlig. Inget fartområde fungerade och trots en försiktig körning och lugnt väder gjorde båten nyckfulla kast. Det går bara att spekulera i hur den uppfört sig om vi pressat båten till max med mer tvära girar och häftigare fartväxlingar.

– Det finns bara en sak att göra med den här båten. Och det är att se till att den kommer bort från marknaden så fort som möjligt. Det finns flera modeller från 70-talet som man kanske borde skrota idag. Vill man vara på den säkra sidan ska man leta efter båtar från Sverige, Norge eller Finland. De håller för det mesta en högre kvalité, säger Claes Nilsson.

Det blev inget båtköp den här gången heller. Men för att travestera på Ulf Lundell kan man säga att ett inställt båtköp också är ett båtköp. Vi fick vända hemåt igen utan båt på släpet och Shetland 570 är nu definitivt struken från vår önskelista. Möjligen kan modellen fungera på lunga inlandsfarvatten med en mindre och lättare motor. Men det är ingen båt att rekommendera för nybörjare. Vi letar nu efter en något mindre båt. Budgeten på 100000 kronor begränsar urvalet men jakten går vidare. Förhoppningsvis har vi en redaktionsbåt innan säsongen är över. Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp Lagar vid båtköp Vid båtköp är det tre lagar som är viktiga att känna till: köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Köplagen gäller vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Även när båten sålts i befintligt skick kan man med stöd av lagen häva köpet om den anses felaktig eller om den inte uppfyller vissa krav. Köpet kan hävas om båten inte överensstämma med de uppgifter och egenskaper som säljaren lämnat före köpet, om säljaren låtit bli att berätta om fel som han känt till eller borde ha känt till (upplysningsplikt) och slutligen om båten är i sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Köparen har inte någon allmän skyldighet att undersöka den köpta varan men han får inte åberopa fel som han borde ha känt till vid köpet.

Konsumentköplagen gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även då säljaren inte är en näringsidkare om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkare och säljaren för säljarens skyldigheter. Köpet kan hävas om säljaren inte upplyst om fel som han känt till eller borde ha känt till (upplysningsplikt), om båten i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta eller om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunnat förutsätta.

Konsumenttjänstlagen gäller avtal om tjänster som näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet utfört åt konsument som exempelvis besiktning eller värdering. Tjänsten skall utföras fackmässigt med tillbörlig omsorg om konsumentens intressen.

Nybörjaren 4: Nybörjarbåten i hamn

Av: Samuel Karlsson Foto: Samuel Karlsson

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Nybörjaren 1: Hjälp – jag vill köpa en båt!

Nybörjaren 2: Många nitlotter och möjligen en vinstlott

Nybörjaren 4: Nybörjarbåten i hamn

Nybörjaren 5: Från allergimedicin till öskar

Nybörjaren 6: Nybörjartur

Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön


Text: Redaktionen • 2008-02-19
ArtiklarLivetOmbordGuider
Rulla till toppen