151313.jpg

Artiklar

Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön

Båten lyder inte när du backar. Du svänger men det bär iväg käpp rätt åt fel håll. Lugn det finns en naturlig förklaring och med lite träning kan du lära dig hantera båten även när du backar. Här är några enkla manövertips till nybörjaren.

Text: Redaktionen • 2008-02-20 Uppdaterad 2021-06-09

Släpp draggen nu – älskling. Kommentaren från Lasse Åbergs SOS är klockren. Mannen vid rodret uppmanar kvinnan att slänga i ankaret lite för tidigt och hon får förlänga linan med strumpor och andra underkläder. Men med lite planering kan man undvika liknande situationer. Har du nyligen köpt din första båt skadar det inte att träna lite i lugna vatten. Även den enklaste manövern kan bli komplicerad om kommunikationen inte fungerar ombord. Men när alla vet sina roller och vad som ska göras blir det lättare att klara av även knepiga situationer.

Många nybörjare kör båt som de kör bil. Men vatten är ett lite lurigare underlag än våra vägar och båten har inbyggda egenheter som du måste parera. Här är några grundläggande tips som gör båtlivet enklare för nybörjaren till havs.

Propellerns påverkan

En egenhet som påverkar alla motorbåtar är propellerns rotationsriktning. De flesta utombordare och drev har en propeller som roterar medsols sett akterifrån, vilket medför att den pressar aktern åt höger och vrider båten mot vänster. Störst blir effekten på båtar med roder. På mindre modeller märker du av det om du släpper ratten. Efter en stund svänger båten av mot babord. Rotationsriktningen gör också att svängradien är bättre åt vänster än åt höger. Det är något som du bör tänka på när du ska manövrera i kanaler eller andra trånga utrymmen. Sväng åt vänster och ge extra gas så vänder båten direkt.

Propellerns påverkan blir tydligast när du backar. Om den snurrar medsols är det svårt att styra aktern mot vänster. Även om du ger fullt rattutslag går båten rakt bakåt. Svänger du mot höger däremot svarar den direkt. Vill du att båten ska vrida mot vänster när du backar måste du ge en extra skjuts med gasen.

Att angöra en brygga

Monica Zetterlund besjöng de fantastiska män som rätt kunde angöra en brygga. Och visst kan det kännas som en svår konst i början. Sidvinden kan spela ett spratt med den mest välplanerade tilläggningen och även en erfaren herre kan misslyckas ibland. Knepet är att försöka beräkna vindens påverkan och försöka kompensera genom att sikta lite vid sidan av målet. Har du en flatbottnad båt är det extra viktigt att kompensera för vinden.

När du ska lägga till med långsidan är det att enklast om du går in med styrbordssidan mot bryggan om du har en vänstervriden propeller. Låt båten glida med styrfart. Sikta in dig mitt på förtöjningsplatsen. När du når bryggan slår du back och låter propellern pressa in aktern. När du går in med babordssida är det att föredra att gå in så långsamt som möjligt parallellt med bryggan. Backa sedan försiktigt annars kan aktern slå in mot bryggan. I de flesta fall går det lätt och enkelt men om vinden känns lynnig och du har gått om utrymme finns det ett enkelt knep. Gå in med fören mot bryggan, förtöja båten i fören och backa därefter in med aktern. Du kan även välja att köra försiktig framåt. Det är en enkel manöver som får båten att följa med snällt och kontrollerat. Se bara till att lämna tillräckligt med lös lina i fören så att båten kan vrida sig hela vägen in mot bryggan. Den här manövern kallas att förtöja med spring eller köra på spring.

Parera vågorna

Med en mindre motorbåt kan det bli ganska obehagligt om du kör för snabbt och vågorna går höga. Sänk farten och kryssa snett mot vinden. Riktigt stora svallvågor är säkrast att låta båten gunga lugnt och försiktigt över. När du har vinden i ryggen bör du inte köra fortare än vågorna. Då kan du kontrollera båten bäst. Om en stor våg hinner ifatt dig lyfter den bara akterskeppet och rullar in under båten. Att kryssa fram och ta vågorna lite på tvären kan vara en möjlig teknik när vågorna slår in akterifrån.

När det är blåser lite mindre och det är kort avstånd mellan vågtopparna kan du för det mesta köra rakt mot vågorna. Båten vilar då på topparna.

Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön

Ankring på svaj

Välj platsen med omsorg. Om du tänker ligga på svaj under natten bör du kontroller att det är en lämplig botten. Lera, mudder och sand är bra men steninga och bottnar med mycket sjögräs är sämre. Se till att ligga på betryggande avstånd från land. Du bör också ligga i lä.

Ett ankare fungerar bäst om du släpper ut tre till fem gånger så mycket lina som djupet. När det blåser kan du behöva öka längden ännu mer. Linan bör vara minst 50 meter och då räcker den för att ankra på åtta meters djup. Förvara den i en plastback och låt den löpa fritt. Har du enbart ankarkätting kan det bli problem vid mycket hårt väder. Den kraftiga vinden gör att kättingen blir sträckt hela tiden utan någon svikt. Det finns risk att ankaret rycks loss från botten eller att pollaren slits bort från båten. Vid en sådan situation kan du förlänga kättingen med en lina.

Har du en mindre båt kan det vara lämpligt att närmast ankaret ha några meter kätting och sedan lina. Den tunga kättingen drar ner linan mer parallellt med sjöbotten..

Om du har en mindre båt kan det vara bra att fästa en meter lång kätting närmast ankaret. Du får då en fjädrande effekt som gör att ankaret inte rycks loss ur botten lika lätt. Om du tänker ligga på svaj under natten bör du kontroller botten och se till att ligga på betryggande avstånd från land.

Ankring i naturhamn

Det vanligaste är att du lägger ankaret över aktern på cirka 35 meters avstånd från stranden. Se till att linan räcker innan du slänger i draggen. Låt linan löpa ut tills du är framme vid stranden. Tänker du bara göra ett kortare stopp kan det räcka att förtöja båten med en lina i ett träd men planerar du att ligg längre bör du förtöja med två linor i 45 graders vinkel från fören. Det blir lättare att lägga loss om du låter linorna löpa runt var sitt träd och sedan tillbaka ombord. Du kan då stå på förtäck och hala in repen utan att gå iland. Vid själva förtöjningen kan det kännas som du hamnat på ett av barndomens scoutläger med alla repdragningar men när du lägger ut är det en ganska smidig manöver. När du lägger ut startar du motorn innan du drar upp ankaret.

Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön

Tabell ankarvikter

Båtvikt ton

Stockankare

Lättviktsankare kg

Lunchankare kg

Ankarlina mm

1

10

5

12

3

16

8

2,5

14

5

20

10

3,5

16

7

25

12,5

4,5

20

9

30

15

5

22

11

35

17,5

6

24

15

40

20

7

26

20

50

25

9

Kätting

(Källa: Fritidsskepparen av Sten Ramberg och Kryssarklubben)

Av: Samuel Karlsson

Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön Nybörjaren 7: Bli säkrare på sjön

Nybörjaren 1: Hjälp – jag vill köpa en båt!

Nybörjaren 3: Ett inställt båtköp är också ett båtköp

Nybörjaren 4: Nybörjarbåten i hamn

Nybörjaren 5: Från allergimedicin till öskar

Nybörjaren 6: Nybörjartur


Text: Redaktionen • 2008-02-20
ArtiklarLivetOmbordGuider
Rulla till toppen