Regeringen vill ge Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot till exempel misstänkt utförsel av stöldgods // Foto: Tullverket

Artiklar

Nytt lagförslag: Utökade möjligheter för Tullverket

Kan träda i kraft i augusti.

Text: Martin Strá�mberg • 2021-04-19 Uppdaterad 2021-06-09

 

Regeringen vill ge Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel misstänkt människohandel och utförsel av stöldgods. Förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning.

Pressmeddelande:

Förslaget innebär att en tulltjänsteman som fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll ska ha rätt att vidta vissa inledande utredningsåtgärder, som att hålla inledande förhör, även om Tullverket inte har befogenheter att utreda brottet. Det kan till exempel handla om fall där man misstänker människohandel, penningtvättbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ur landet. I dessa situationer ska Tullverket även ha rätt att omhänderta elektronisk utrustning som man misstänker kan kopplas till brottet.

Enligt förslaget ska Polismyndigheten först godkänna ett eventuellt ingripande. Detta ska dock inte krävas om den misstänkta personen eller stöldgodset riskerar att undkomma eller lämna landet. I dessa fall kan en tulltjänsteman även gripa en misstänkt person och beslagta till exempel misstänkt stöldgods.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

Snart kan Tullen få stoppa stöldgods som lämnar Sverige

Riksdagen vill ge Tullverket ökade befogenheter


Text: Martin Strá�mberg • 2021-04-19
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen