Sweboat startar ett nytt projekt för att minska båtlivets miljöpåverkan // Foto: Getty Images

Artiklar

Nytt miljöprojekt från Sweboat

Båtbranschen ska halvera sin miljöpåverkan inom tio år

Text: Martin Strömberg • 2019-11-12 Uppdaterad 2021-06-09

Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) startar ett nytt projekt för att minska båtlivets miljöpåverkan och för att verka för ett hållbart båtliv. Projektet, Hållbart båtliv – Sweboats klimat- och miljöprojekt, ska helt och hållet vara lösningsorienterat och praktiskt inriktat och med underlag från expertisen forma de strategier och handlingsplaner som behövs för att på både kort och lång sikt drastiskt minska båtlivets och båtbranschens avtryck på miljön.

Bakgrunden till projektet är att klimatfrågorna kommer allt närmare och i nyhetsflödena får vi nu höra dagligen att klimatförändringarna går fortare än vad någon hittills har förutspått. Båtlivet och båtbranschen måste därför ta ansvar för det som vi kan ta ansvar för; produktion, framdrivning, beteende, underhåll, förvaring och återvinning.

– Med projektet vill vi införskaffa kunskap om båtlivets och båtbranschens avtryck på miljön, helt enkelt sitta med rätt fakta vid stora beslut. Detta ska ske genom ett nära samarbete med forskning, branschen och myndigheter, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Sweboat driver redan ett omfångsrikt miljöprogram för sina marinor och varv med bland annat branschråd, kundinformation, mätning av båtbottnar med hjälp av XRF-instrument i samarbete med Svenska Båtunionen, återvinning av båtar med mera.

Det finns även redan råd och tips till båtägare hur de blir mer klimatsmarta, bland annat genom att välja miljövänligare bränsle, körteknik för att åka bränslesnålt och överväga alternativ till giftig bottenfärg om möjligt.

Sweboat har även instiftat en ideell insamlingsstiftelse, Sweboats miljöfond, för att ge bidrag till miljöförbättrande åtgärder hos sina medlemmar och har tagit initiativ till ett miljöpris för att uppmuntra miljövänliga initiativ och innovationer.

– Vår vision är att båtbranschen ska halvera sin miljöpåverkan inom tio år, och vi ska då i grunden ha förändrat branschens och våra kunders beteende, attityd och utvecklingstakt, säger Mats Eriksson.

Miljövänlig bottenfärg skrämmer havstulpaner

Större miljöbovar än flyget

4 av 10 båtägare gör inget för att minska sin miljöpåverkan till sjöss


Text: Martin Strömberg • 2019-11-12
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top