När detta fartyg seglar i havet kommer det att bli en udda fågel, säger Per Tunell COO på Wallenius // Grafik: Oceanbird

Artiklar

Oceanbird undviker 90 procent av utsläppen

Nya svenska superfartyget kan frakta 7000 bilar över Atlanten nästan utsläppsfritt

Text: Martin Strömberg • 2020-09-16 Uppdaterad 2021-06-09

 

Här är nya svenska superfartyget som enligt planerna ska spara in 90 procent av all koldioxid till havs. 

Det 200 meter långa fartyget kan transportera 7000 bilar och kan korsa Atlanten på tolv dagar. 
– Vi är på väg att göra det möjligt att sjösätta och driftsätta fartyget i slutet av 2024, säger Per Tunell, COO på Wallenius Marine.

Fartygstransporter till havs står i dag för nästan tre procent av världens CO2-utsläpp. Men nu presenterar ett svenskt konsortium med bland annat Wallenius Marine och KTH ett nytt fartyg som kan ta bort 90 procent av utsläppen. 

Nya Oceanbird är en ny modern form av ett segelfartyg som kan ta sig fram snabbare och säkrare än gamla tiders segelfartyg. RoRo-fartyget som fraktar personbilar är 200 meter långt och har plats för 7000 personbilar. Den har fem master på 80 meter vardera och den totala höjden blir 105 meter när seglen är fullt uppsträckta, uppger Wallenius.

Seglen kan dock vid behov fällas till en fjärdedel av höjden.

– När detta fartyg seglar i havet kommer det att bli en udda fågel, Per Tunell COO på Wallenius. 

Planen är att Oceanbird ska byggas och tas i drift redan om fyra år, 2024.

En Atlantsegling kommer då att ta runt 12 dagar jämfört med åtta dagar för dagens fartyg. Den genomsnittliga hastigheten beräknas till 10 knop. 

– Seglens teknik liknar flygplansvingar, säger Carl-Johan Södre som är konstruktör hos Wallenius Marine. 

Konsortiet som ligger bakom Oceanbird framhåller att människor har seglat i tusentals år, men att dieselmotorn är en ny uppfinning som innebar snabbare resor på bekostnad av miljön. 

Svenska Trafikverket har sponsrat projektet med 27 miljoner kronor. 

Större miljöbovar än flyget

Mekaniskt segel på Finlandsfärja

Unik utsläppsfri katamaran i Stockholm


Text: Martin Strömberg • 2020-09-16
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top