I måndags lämnade Oden Luleå för att ta sig an ismassorna // Foto: Sjöfartsverket

Artiklar

Oden och Frej på isjakt

Samtliga isbrytare ute i tjänst

Text: Martin Strömberg • 2019-01-30 Uppdaterad 2021-06-09

Istillväxten i de svenska farvattnen gick förhållandevis långsamt under december och första halvan av januari. De senaste veckorna har dock vintern kopplat ett stadigt grepp om landet med istillväxt i flera farvatten runt om landet.

– Nu är hela Bottenviken och Kvarken isbelagd. Längs kusten ligger det is från Örnsköldsvik till norra Kalmarsund. Även Mälaren och delar av Vänern är isbelagda. Vi räknar med fortsatt avkylning och långsam istillväxt i samtliga farvatten, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

På måndagen avgick isbrytaren Oden från Luleå, för att på tisdagen följas av isbrytaren Frej. Därmed är nu samtliga fem statsisbrytare i drift.

De svenska statsisbrytarna samt den inhyrda isbrytaren Thetis assisterar sjöfarten till och från hamnar längs norrlandskusten och i Vänern. I Bottenviken assisterar och koordinerar Atle, Oden och Frej. Ymer ligger i Kvarken och koordinerar svenska och finska isbrytare i det området, där även Thetis assisterar. Ale ligger i Vänersborgsviken i Vänern och har genomfört säsongens första assistanser där.

Närmsta dagarna skärps restriktionerna till hamnar på sträckan Örnsköldsvik– Öregrund samt på Vänern och Göta älv. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. På Mälaren och Ångermanälven assisterar inte Sjöfartsverket trafiken, men håller basrännan öppen. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

TV: Isbrytaren Baltika krossar isen från sidan

TV: Här leker de isbrytare i Finland


Text: Martin Strömberg • 2019-01-30
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen