Sjöfartsverkets största isbrytare Oden ska snart ut på nytt äventyr i norra ishavet // Foto: Sjöfartsverket

Artiklar

Oden ska ut på nytt forskningsuppdrag

Ska undersöka havets botten vid södra Lomonosovryggen.

Text: Martin Strömberg • 2021-02-18 Uppdaterad 2021-02-18

 

Oden har i dagarna jobbat i Norra Kvarken där isen ligger tät, men snart ska Sjöfartsverkets största isbrytare ut på nya forskningsäventyr.

Expeditionen som heter Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP) ska undersöka havets botten vid södra Lomonosovryggen, där det finns historiska lager av sediment som spelar en avgörande roll för vår förståelse av de globala klimatförändringarna.  ArcOP är en uppföljning på den lyckade expeditionen Arctic Coring Expedition (ACEX) som genomfördes 2004 och koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning.

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå.

Den drygt sju veckor långa forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program (IODP) som är en del av ECORD. IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder. Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av statsisbrytaren Oden.

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Martin Strömberg • 2021-02-18
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen