Det svenska hummerbeståndet behöver återhämta sig. Därför införs från och med säsongen 2017 striktare fiskeregler.

Artiklar

Ont om svensk hummer – så blir nya hårdare fiskereglerna

Det bedöms vara ont om hummer i svenska vatten. Med nya strikta fiskeregler hårdnar kampen om att bärga nyårshummern.

Text: Jens Augustinsson • 2017-08-22 Uppdaterad 2021-06-09

Enligt Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, bedöms det svenska hummerbeståndet vara svagt. Därför görs nu en rad förändringar i reglerna kring det populära hummerfisket, för att beståndet ska kunna återhämta sig.

– Hummerfisket på västkusten intresserar många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det märks inte minst på de samtal som inkommit till myndigheten under arbetet med de nya bestämmelserna. Vi känner att det finns en stor förståelse för att det behövs vidtas åtgärder för att stärka beståndet av hummer, säger Martin Rydgren på HaV.

Regeländringarna rör såväl fiskesäsongen som redskapens storlek och antal. De ändringar som kommer införas redan till 2017 års fiskesäsong, som inleds 25 september 07.00 är följande:

Begränsning av antalet redskap per person

  • Fritidsfiskare får använda upp till 6 hummertinor istället för som tidigare 14 
  • Yrkesfiskare får använda upp till 40 hummertinor istället för som tidigare 50

 Fiskesäsongen förkortas

  • Fritidsfiskare får fiska från premiären till sista november
  • Yrkesfiskare får fiska från premiären till sista december

 Storleken på hummer som är godkänd att behålla ändras

  • Minsta tillåtna mått mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, den så kallade carapaxlängden, ökas från 80 till 90 millimeter.
  • Dessutom kommer det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.

 Förändring av storlek på flyktöppningar i hummertinor – införs 1 januari 2018

  • Flyktöppningarna i hummertinorna ska utvidgas från 54 millimeter till 60 millimeter. Men då man gjort bedömningen att alla redskap inte hinner modifieras i tid till årets fiske införs inte denna regel förrän vid årsskiftet 2017-2018. 

– Dagens beslut är ett första steg i arbetet med att återuppbygga hummerbeståndet. Vi kommer fortsätta detta arbete och då beakta de många intressanta synpunkter och förslag som inkommit till myndigheten. Vi kommer också i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet följa upp effekterna av de beslutade förändringarna. Detta för att säkerställa att förvaltningsåtgärderna har avsedd verkan och att dessa kan förändras på ett adaptivt sätt om det är nödvändigt, säger Martin Rydgren.

 

Läs hela pressmeddelandet om nya fiskereglerna på HaVs webbplats

Hummerpremiär: Därför är hummerfisket rena vilda västern

TV: Här är fiskebåten med det härligaste motorljudet du kan tänka dig

TV: Så får du oväntad nytta av ett elektroniskt ankare


Text: Jens Augustinsson • 2017-08-22
ArtiklarLivetOmbordFiskeNyheter
Scroll to Top