2005-2007 seglade Götheborg sin klassiska handelsrutt till Kina, där det blev stor uppståndelse kring besöket. Foto: Getty Images

Artiklar

Ostindiefararen Götheborg till salu – pengarna är slut

Efter 20 år har nuvarande ägaren inga pengar kvar att driva verksamheten vidare. Nu bjuds ostindiefararen Götheborg ut till försäljning, berättar de själva i ett pressmeddelande.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-27 Uppdaterad 2021-06-09

Efter mer än 20 framgångsrika år och en Kinaresa som blev en unik succé kan Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg inte längre driva verksamheten vidare. Förhandlingar med olika intressenter, i såväl Sverige som utomlands, har drivits under flera år. Dessa har inte lett till konkreta resultat och Stiftelsen förbereder nu försäljning av skeppet Götheborg då det ej länge finns ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten vidare.​

– Detta är ett tungt beslut som vi tvingats ta, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Vi har i det längsta jobbat för att hitta en lösning som skulle göra det möjligt för skeppet att fortsätta att segla och fungera som den fantastiska plattform för marknadsföring av Sverige och Göteborg som det är.

Nästa sida: Oklart vart tar hon vägen nu

Ostindiefararen Götheborg till salu – pengarna är slut
Det har även varit kunglig glans kring Götheborg…
Ostindiefararen Götheborg till salu – pengarna är slut
… då såväl kronprinsessan Victoria som prins Carl Philip varit ombord. Foto: Getty Images

Seglatserna efter hemkomsten från Kina har möjliggjorts tack vare ett substantiellt finansiellt stöd från stiftarna (AB SKF, AB Volvo, Stena AB, Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn samt Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen) som säkrat grundfinansieringen för att hålla skeppet i seglingsbart skick.

– Men nu är denna del av skeppets tillvaro slut. Vi hade gärna sett att hon seglade vidare men kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inte finns, Stiftelsen skall nu försöka hitta den bästa lösningen för skeppet och en del av processen är att se om det finns intressenter med andra förutsättningar i Göteborg, i övriga Sverige eller på annat håll, som är beredda att engagera sig för att ta över skeppet. Detta för att kunna segla vidare eller på något sätt göra skeppet tillgängligt för göteborgarna också i framtiden, fortsätter Malmer.

Ostindiefararen Götheborg har under sina expeditioner runt jorden fungerat som en framgångsrik plattform för att visa upp det svenska näringslivet, kulturen och samhället. 

Skeppet byggdes för att segla till Kina vilket ledde till ett mycket stort intresse från Folkrepubliken Kina och dess ledning. Redan före seglatsen till Kina besöktes varvet på Hisingen, där skeppet byggdes, av flera ministrar ur den kinesiska regeringen. När skeppet besökt de olika länderna har ofta statschefer och kungligheter varit ombord på Götheborg. Intresset för skeppet har alltid varit stort. Götheborg har ofta fungerat som huvudattraktion vid olika maritima evenemang i världen och lockat tusentals besökare.

Skeppet Götheborg är ett unikt skepp i världen och en unik symbol som speglar Göteborgs historia som sjöfarts- och handelsstad, vilket utgjorde grunden för den stad Göteborg är idag. Samtidigt har kunskapen om Ostindiefararen Götheborg, livet ombord, dåtida skeppsbyggnadskonst samt navigation och inte minst segling, spridits i såväl Sverige som alla de länder skeppet besökt..

Ostindiefararen Götheborg till salu – pengarna är slut
Götheborg skjuter salut när hon anländer till Shanghai den 29 augustin 2006. Foto: Getty Images

Detta är ostindiefararen Götheborg

* Sedan 2008 cirka 3 000 jungmän, varav cirka 40 procent kvinnor, från 45 olika länder jobbat ombord.

* Vid de 93 hamnstopp som gjorts i 23 länder under de tio år som skeppet seglat har omkring en miljon besökare gästat skeppet och tagit del av dess historia.

* Vid hemkomsten till Göteborg efter Kinaresan möttes skeppet av det svenska kungaparet, kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia samt Kinas president Hu Jintao som kom till Göteborg för att vara med vid ankomsten. Därutöver hade hundratusentals åskådare mött upp längs stränderna för att välkomna skeppet hem.

* Byggandet av Götheborg, som tog 10 år, hade inte varit möjligt utan alla privatpersoners och företags generösa donationer samt ett mycket omfattande ideellt arbete av tusentals frivilliga.

* Ostindiefararen Götheborg är byggd enligt gamla byggmetoder och i material som användes till originalskeppen som byggdes på 1700-talet. Handsmidda spikar, handgjorda block och handslaget tågvirke.

* Ettusen ekstockar och fem mil fura blir tillsammans en 58,5 meter lång och 11 meter bred Ostindiefarare.

* Eftersom inga ritningar fanns bevarade från 1738, då originalet byggdes, har bygget ställt stora krav på uppfinningsrikedom, hantverksskicklighet och enträgen forskning. Bara riggen tog 100 000 timmar att konstruera. För att klara dagens krav på säkerhet, är hon samtidigt helt modernt utrustad.

Öltips: Rökig bärs från Ostindiefararen Götheborg

Jag lämnade livet som bonde för ett hisnande äventyr till havs!

TV: Se ryske miljardärens nya galna segelyacht


Text: Jens Augustinsson • 2016-05-27
ArtiklarLivetOmbordSegelskuta
Rulla till toppen