Riksdagen vill stärka Tullverkets befogenheter ytterligare // Foto: Tullverket

Artiklar

Riksdagen vill ge Tullverket ökade befogenheter

"Sverige är ett smörgåsbord för internationella stöldligor"

Text: Martin Strömberg • 2020-10-07 Uppdaterad 2021-06-09

 

Nu vill Riksdagen att Tullverket ska få ännu större befogenheter när det gäller bland annat att hindra utförsel av stöldgods ur landet.

Pressmeddelande:

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. Tullverket bör enligt riksdagen även få rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet.

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. Riksdagen fattade beslut om förslaget i förra veckan och de nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020. Samtidigt passade Riksdagen på att rikta en uppmaning, ett s.k. tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott. Tullverket bör enligt riksdagen få rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen fortfarande inte har tagit tag i denna fråga trots att Riksdagen riktade en liknande uppmaning till Regeringen häromåret, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst.

Larmtjänst uppskattar att stöldgods till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor förs ut över gränserna varje år, t.ex. exklusiva personbilar, bildelar, båtmotorer, vattenskotrar, entreprenadmaskiner, terrängfordon och dyra cyklar.

– Sverige är ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna eftersom vi har gott om gods av högt värde, upptäcktsrisken är låg, straffen är låga och det finns goda transportmöjligheter österut, säger Mats Galvenius. Att ge Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods skulle vara ett effektivt sätt att kasta grus i maskineriet för stöldligorna. Idag måste Tulltjänstemännen ringa Polisen för att kunna stoppa stöldgodset. Det är inte alltid Polisen hinner fram i tid. Senast igår (4 oktober 2020) stoppades en stulen grävmaskin i hamnen i Trelleborg sedan en tulltjänsteman blivit misstänksam och larmat Polisen. Den gången hann polisen fram i tid men oftast försvinner godset över gränsen utan någon som helst utförselkontroll. Om regeringen verkligen vill stoppa de internationella stöldligornas härjningar så måste de börja vidta åtgärder. Att ge Tullverket befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods skulle vara ett viktigt första steg och en tydlig signal till stöldligorna, säger Mats Galvenius.

Källa: Larmtjänst

Snart kan Tullen få stoppa stöldgods som lämnar Sverige

Kritiker: ”Ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods nu”

Nu ska kampen mot stöldligorna skärpas


Text: Martin Strömberg • 2020-10-07
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top