Den elektroniska utrustningen ombord blir allt mer komplicerad. Och dyr. Har du koll på vad båtförsäkringen täcker? Samtliga bilder: Lars Ericsson

Artiklar

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik

Moderna båtar innehåller en stor mängd elektronik som är svår och dyr att reparera när den går sönder. Samtidigt är försäkringsskyddet för elektroniken ombord begränsat. Räkna med stora hål i plånboken om navigationsutrustningen pajar eller mobilen fuktskadas.

Text: Jessika Ericsson • 2017-04-21 Uppdaterad 2021-06-10

 Navigator, ekolod, plotter, vindinstrument, elektriskt ankarspel, elvinschar, platt-tv, surfplatta och ett antal mobiler. Listan över den elektroniska utrustning som finns ombord på en vanlig semesterpackad båt kan göras lång. En snabb summering antyder att det kan handla om tiotusentals, kanske hundratusentals, kronor i inköpspris. Och det är saker som är dyra att ersätta om olyckan är framme.

Gå direkt till sammanställning – så ersätter olika bolag

Samtidigt har den elektroniska utrustningen ofta kortare livslängd än mycket annat ombord. Medan ett ankare knappt är begagnat efter 30 år anses en plotter vara ålderdomlig efter tre. Och det avspeglas i försäkringsskyddet. Till saken hör också att elektroniken är extra känslig. Vid ett elfel kan stora delar av utrustningen slås ut på ett ögonblick, och vid ett inbrott tillhör elektroniken det mest stöldbegärliga.

Så hur ser försäkringsskyddet för elektroniken ombord egentligen ut?

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik
Vissa försäkringsbolag kräver att all löstagbar elektronisk utrustning ska plockas ur båten när den inte används för att försäkringen ska gälla.

I takt med att vi skaffar allt mer elektronik till båten skulle man kunna tro att det också anmäls allt fler skador och stölder av sådan utrustning. Så ser det inte riktigt ut, enligt försäkringsbolagen. Fortfarande är det stöld av utombordare och mindre motorbåtar som toppar statistiken. Men elektroniken är stöldbegärlig, så när det sker inbrott i båtar går stora värden förlorade.

Enligt Jacob Enestad, IT- och skadechef på Svenska Sjö, är det inte så att antalet skade-ärenden har ökat i takt med att vi har mer och dyrbarare elektronisk utrustning ombord.
Däremot har många skadeärenden i samband med skador och olyckor blivit mer komplicerade.

– Vid ett blixtnedslag eller ett elfel i båten finns det idag mer utrustning som tar skada.

Försäkringsbolaget Pantaenius märker av en tydlig ökning av skador till följd av just åsknedslag bland sina kunder runt om i världen. Konsekvensen blir ofta att navigations- och motorstyrningselektroniken slås ut. I sådana ärenden är det, enligt Tommy Olsson som är skadereglerare på Pantaenius, svårt att avgöra vad som orsakats av åsknedslaget och vad som beror på slitage. 

Försäkringsbolagens princip är generellt att ersätta elektronisk utrustning som förstörts eller gått sönder efter plötsliga händelser. Det kan till exempel vara ett blixtnedslag eller en oväntad spik i elsystemet vid bryggan. Däremot ersätts inte skador som uppkommit på grund av något fel som varat under längre tid.

– Ibland händer det att båtägare kopplar in utrustning fel eller att det blir galvaniska vandringar i elsystemet som med tiden orsakar skador. Sådant ersätts i normalfallet inte av båtförsäkringen. Vid stöld och skadegörelse, däremot, ersätts så gott som alltid den stulna utrustningen och även skador på båten, säger Jacob Enestad.

De allra flesta försäkringsbolag har avskrivningstabeller för elektronisk utrustning. I vilken takt avskrivningen sker skiljer sig däremot åt. Hos Svenska Sjö görs ingen avskrivning på saker som är upp till två år gamla. Därefter minskar ersättningen med fem procent per år. För utrustning som hunnit bli 15 år eller äldre är ersättningen 20 procent av vad en motsvarande ny utrustning skulle kosta. Pantaenius har ett lite annorlunda upplägg både för elektronisk utrustning och andra skador. 

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik
Om ett fel kommer smygande är båtförsäkringen inte till någon hjälp. Då är det istället garantin eller reklamationsrätten som kan bli räddningen, så länge utrustningen är tillräckligt ny.

– Vi har inget generellt åldersavdrag utan ser till att funktionen återställs till samma skick. På vilket sätt avgörs från fall till fall. I vissa fall kan enstaka komponenter ersättas av nyare komponenter. Det finns begagnatmarknader inom elektronik som vi använder oss av. Ofta kommer båtägarna själva med förslag, säger Tommy Olsson.

Flera av försäkringsbolagen har undantagit viss elektronik. En vanlig princip är att utrustning som kan användas på annat sätt än som båttillbehör inte ingår i båtförsäkringen. Det betyder att om surfplatta, dator eller mobil används för navigation ersätts de inte fullt ut eftersom de också kan användas till annat. Utrustning som surfplattor och datorer hamnar i de flesta båtförsäkringar i kategorin personligt lösöre. Där är ersättningsbeloppen ofta väldigt begränsade eller har en hög självrisk. Exempelvis är maxbeloppet hos Svenska Sjö 5 000 kronor totalt, varav max 2 000 kronor för ett enskilt föremål. Försäkringen gäller dessutom bara under sommarhalvåret då båten ligger i vattnet. 

Hos Pantaenius ingår bara sådan personlig utrustning som behövs för att använda båten, exempelvis kläder och glasögon. Datorer och surfplattor är i grunden inte försäkrade hos Pantaenius, men det finns ett visst utrymme att själv påverka omfattningen. 

Om surfplattan stjäls i ett obevakat ögonblick i en gästhamn blir ersättningen med
andra ord bara en bråkdel av vad det kostar att köpa en ny. Mobiler ingår sällan i försäkringsbolags grundförsäkringar över huvud taget.

 

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik
Om båtelektroniken slås ut till följd av till exempel en spik i bryggans elsystem eller ett blixtnedslag har försäkringsbolagen ofta svårt att avgöra hur stor del av skadorna som beror på normalt slitage och tvivelaktiga eldragningar.

Hos de flesta försäkringsbolag gäller att all elektronisk utrustning som är fast monterad och båtnära ersätts genom grundförsäkringen. Med båtnära utrustning menas till exempel elektriska ankarspel, vinschar och ekolod. Mera tveksamt är det kring sådant som en dator eller tv, även om den är fast monterad. 

Hos Svenska Sjö gäller att om det är normalt för båttypen med tv ombord så ingår den som ett båttillbehör. I annat fall enbart som personligt lösöre med ett maxbelopp på 2 000 kronor. Tv:n kan i sådant fall behöva tilläggsförsäkras. Var gränsen går för hur stor båten behöver vara för att tv ska anses vara standardutrustning är oklart. Något att kolla upp med sitt försäkringsbolag.

För att man ska kunna få maximal ersättning ställer försäkringsbolagen krav på att båtägaren gjort en hel del för att undvika skador eller inbrott. Exempelvis har Svenska Sjö krav på att elektronisk utrustning som är enkel att ta loss ska förvaras i ett låst utrymme. Det räcker inte att båtklubben är inhägnad med ett högt staket och har låsta grindar, även båten måste vara låst. Däremot finns inget krav på godkänt lås. Ett enkelt hänglås på nedgångsluckan går bra. 

Om båten inte är låst måste löstagbar utrustning plockas bort när båten inte används. Det innebär att en bygelmonterad plotter som sitter under sprayhooden i sittbrunnen, eller vid båtens förarplats, måste plockas med hem efter båtturen. Det gäller även om man måste lossa på ett antal skruvar för att få med sig den. Om samma plotter sitter monterad inne i båten och båten är låst kan den vara kvar.

Hos Svenska Sjö finns inget krav på att
elektronisk utrustning ska vara märkt, men det rekommenderas. Bolaget uppmuntrar också båtägare att titta till sina båtar med jämna mellanrum. Något exakt intervall för hur ofta det bör ske finns inte, utan här gäller sunt förnuft.

Aktsamhetskraven är relativt lika mellan de olika bolagen.

Så är ersättningsnivåerna för din båtelektronik
Vissa försäkringsbolag har avdragstabeller för till exempel båtdynor medan andra bedömer helhetsskicket på båten när en förstörd båtdyna ska ersättas.

Båtförsäkringen gäller som nämnts när något går sönder efter en plötslig och oförutsedd händelse. När felen kommer smygande är båtförsäkringen sällan till någon nytta. Om skärmen till en plotter helt oförklarligt börjar flimra eller ankarspelet allt oftare hakar upp sig är det ingen idé att vända sig till sitt försäkringsbolag. 

Om utrustningen är tillräckligt ny kan det istället gå att reklamera eller använda sig av en eventuell garanti.

Vid köp av något slags ny elektronisk utrustning till båten har du som konsument alltid tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel. Det kan till exempel vara ett fabrikationsfel. Garanti är däremot frivilligt för säljaren att lämna. Men om det följer med en garanti har den som lämnade garantin tagit på sig ansvar för att prylen fungerar och behåller samma kvalitet under hela garantitiden. Information om garantin ska vara skriftlig och den ska tala om vad som ingår och hur man gör för att använda sig av den. 

Samtidigt finns det några tillfällen då man som köpare inte kan kräva att garantin ska gälla. Det är till exempel om utrustningen är använd på helt fel sätt eller vanvårdats eller om det har slarvats med skötsel och service.

En viktig sak att komma ihåg är att en garanti med kortare giltighetstid än tre år inte innebär att reklamationstiden förkortas. Den treåriga rätten att reklamera gäller alltid.

Nästa sida: Så ersätter olika försäkringsbolag

Det är inte roligt att tänka på inbrott, olyckor och skador i samband med båten. Men om olyckan är framme är det skönt att veta hur försäkringsskyddet ser ut. Vi kollade hur några olika försäkringsbolag ersätter utrustning och skador vid ett par påhittade händelser.

Första dagen på båtsemestern. Livet leker och solen skiner. Det är dags att fylla båten med semesterpackning, kasta loss och bara njuta. Men vissa dagar går ingenting ens väg. Åsynen av den älskade båten får det att isa sig i kroppen. Inbrott. Nedgångsluckan är uppbruten och helt förstörd. Inne i båten är det smuts på durken och svarta oljefläckar på dynorna. Den nya tv:n som satt monterad på skottet är bortsliten.

Efter flera timmars städjobb ser det någorlunda tjänligt ut inne i båten. En provisorisk nedgångslucka får duga för semestern. Äntligen går det att komma iväg. Men en olycka kommer sällan ensam. Ute på öppet vatten vill plottern inte visa annat än en svart skärm. Den startas om och alla kontakter kollas utan att det blir någon skillnad. 

Ett påhittat och trist men fullt möjligt scenario. Vi kollade med några försäkringsbolag hur ersättningen skulle se ut vid de två olyckliga händelserna.

 

Situationen i korthet

Båten är en Bavaria 31 Cruiser från 2007. Båtägaren har en grundförsäkring utan tillägg.

Inbrott i båten

Ett inbrott har skett när båten legat förtöjd vid bryggan sommartid. Båthamnen ingår i en samfällighet i ett sommarstugeområde.

En platt-tv som satt fast monterad på skottet har stulits. Modellen är en 20-tums platt tv med stöd för 12 V.

Nedgångsluckan är sönderbruten. Den var låst med ett enklare hänglås. Det är fläckar av lera, grus och olja på en av båtdynorna efter inkräktarens framfart.

 

Plottern strejkar

En fem år gammal plotter med ekolodsfunktion sitter installerad med bygelmontage vid navigationsplatsen inne i båten. Den har fungerat utan bekymmer i fyra båtsäsonger. Det femte året startar den inte. 

Båtägaren har kollat alla kontakter han kommer åt men inte hittat något fel. Plottern har förvarats i båten under vintern. Vid ett tillfälle då det regnade och blåste kraftigt hade presenningen glidit av och lite vatten kommit in via en otät fönsterlist. Det var fuktfläckar på navigationsbordet bredvid plottern. Båtäga-
ren misstänker att orsaken till att plottern inte startar är att det kan ha krupit in vatten i plottern vid det tillfället.

Nedan: Så ersätter olika bolag

Atlantica

Inbrott i båten
Försäkringen ersätter de skador som uppstått, så att båten återställs till ursprungligt skick. Nedgångsluckan lämnas till en reparatör som lagar luckan om det går. Det är reparatören som avgör om det går att laga. Går den inte att laga får båtägaren en ny.

Tv:n ingår i försäkringen som personlig lös egendom. Om tv:n bara är ett år gammal görs inget åldersavdrag, därefter är avdraget tio procent per år. Det maximala ersättningsbeloppet för lös egendom är 25 000 kronor. Båtdynan lämnas för tvätt. Om det inte går att få den ren ersätts båtägaren med en dyna av motsvarande ålder. Går det inte att få tag på ersätts den med en ny dyna.

Båtägaren väljer själv mellan ett antal olika självrisknivåer. Ju högre självrisk, desto lägre premie. Självrisker från 1 000 kronor och uppåt finns. I det här fallet, med både stöld och skadegörelse, blir självrisken den som båtägaren har valt. Vid enbart stöld av personlig lös egendom är självrisken däremot alltid 2 000 kronor. 

 

Plottern strejkar
Ett ganska komplicerat ärende. Till att börja med ska elektrisk utrustning med bygelmontage inte förvaras i båten över vintern. Den typ av bygelfästen som kan lösgöras genom att lossa på två skruvar ska ligga någon annanstans än i båten. Den andra tveksamheten gäller själva orsaken till felet. Försäkringen ersätter vid ”plötsliga, oförutsedda och utifrån kommande händelser”. Om plottern hade slutat fungera på grund av att en stor våg hade svept över båten hade det inte varit någon tvekan. I en sådan situation hade plottern ersatts utan värdering av aktsamhetskravet. I det här aktuella fallet med ett otätt fönster är frågan om det berodde på ålder, normalt slitage eller om båtägaren borde ha kunnat förutse att det skulle kunna komma in vatten och skada plottern. Det blir en bedömningsfråga. 

Eventuellt ersätts plottern men med avdrag för oaktsamhet. För en fem år gammal plotter blir ersättningen 50 procent av vad en ny plotter kostar och det blir avdrag för självrisk.

Svenska Sjö

Inbrott i båten
Vi ersätter reparation eller byte av nedgångsluckan samt rengöring, om möjligt, av dynan. Går inte dynan att rengöra så står vi för bytet av den. Åldersavdrag vid byte av dynor blir cirka 15 procent. Vi ersätter alltså 85 procent av kostnaden för nya dynor.

Tv:n ingår som ett båttillbehör i exempelbåten. Om tv är normal utrustning för båttypen så omfattas den av försäkringen som ett båttillbehör, annars som personligt lösöre. Jag tror att idag har relativt små båtar en tv i sin utrustning. Det krav vi har vid stöld är att utrymmet där den sitter monterad ska vara låsbart. Om tv:n var ny (högst 2 år) ersätter vi den med en ny. Var den äldre kommer åldersavdrag, beroende på ålder, att räknas av från vad det kostar att köpa en ny tv.

 

Plottern strejkar
För att försäkringen ska ersätta i det här fallet så måste det vara fråga om en plötslig händelse, till exempel storm eller plötslig, kraftig nederbörd. Plottern måste vara fast monterad i båten för att den ska ersättas fullt under vinterförvaringen. Om det är en bygelmonterad plotter, som i det här fallet, så ska den förvaras på annan låst plats, exempelvis i hemmet, under vintern.

Har vattnet kommit in plötsligt vid ett oväder kan skadan på plottern och navigationsbordet ersättas. Plottern repareras i första hand. Om det inte går så ersätter vi 75 procent av vad det kostar att köpa en ny. Om plottern hade varit högst två år gammal så ersätter vi med en ny.

Pantaenius

Har tillfrågats men valt att inte svara.

Alandia

Inbrott i båten
Båten ska kunna återställas till ursprungligt skick. Principen är att utrustning som är högst tio år gammal i första hand repareras, i andra hand ersätts delarna med en likvärdig begagnad och i tredje hand med en ny. Vi har inga tabeller med åldersavdrag. Istället tittar vi på båtens skick i stort. 

När det gäller nedgångsluckan är det inte någon slitagedel. Den repareras eller ersätts med en ny om det inte var så att luckan var märkbart sliten. Till exempel skulle en plexiglaslucka med mycket krackeleringar inte ersättas fullt ut med vad en ny lucka kostar. Kunden får inte tjäna på försäkringsersättningen. Dynan rengörs om det är möjligt, annars ersätts den med en likvärdig. Om de andra dynorna och båten i övrigt är i gott skick ersätts den med en ny. Är båtens skick sämre med nedslitna dynor som börjat mögla görs en nedsättning med max 50 procent av ersättningen.

Om tv:n är upp till tio år ersätts den med en ny. I dessa tider anser vi att det är normalt att ha tv i den här typen av båt och även i mindre båtar. Däremot inte i en liten öppen båt med utombordare. Det spelar ingen roll om båtägaren låste båten eller inte. I vår värld är det bättre att inte låsa. I det här fallet hade nedgångsluckan inte gått sönder om båten hade varit öppen. Däremot bör dyrbar utrustning tas med hem.

Självrisken är alltid 5 000 kronor vid stöld och skadegörelse.

 

Plottern strejkar
Den här händelsen är inte helt enkel och heller inte helt ovanlig. Principen är att vi ersätter vid en plötslig och oförutsägbar händelse. Det blir en bedömning av omständigheter. Här handlar det om att tänka igenom vad som är normalt under en vinter. Att det snöar, stormar och regnar är sådant som sker varje år och båtägaren har ett ansvar att skydda sin båt. Det är väldigt vanligt att presenningar blåser sönder och att det kommer in vatten i båten. Vi gör då en bedömning av hur båtägaren hade byggt sin täckställning och hur ofta han eller hon tittat till båten.

I det här fallet tycker vi inte att det verkar handla om någon plötslig och oförutsägbar händelse. Det låter också som att båtägaren inte haft tillräcklig tillsyn, vilket kan ge nedsättning av ersättningen. Men vi skulle behöva mer information för att kunna göra den bedömningen. Det kan finnas omständigheter som har betydelse. Till exempel om båtägaren efter ett kraftigt snöfall har försökt ta sig till båten men fastnat i bilkö. Då har han försökt ta ansvar.

Om bedömningen blir att plottern ska ersättas och den är under tio år ersätts den i första hand genom reparation, i andra hand med en likvärdig begagnad plotter och i tredje hand med en ny plotter. Den här skadan faller under Sjö-, uppläggnings- och transportskador hos oss och där väljer båtägaren en självrisk mellan 1 500 och 100 000 kronor. Normal nivå för den här båttypen är 5 000 kronor eller 10 000 kronor i självrisk.

Vi har inga regler om att elektronisk utrustning med bygelmontage måste tas ur båten. Vi rekommenderar att ta hem till exempel plottern över vintern, men det är inget krav.

Så fixar du billigare båtförsäkring

Därför kan du få betala om grannbåten faller över din

TV: Här är fiskebåten med det härligaste motorljudet du kan tänka dig


Text: Jessika Ericsson • 2017-04-21
ArtiklarpraktisktbatagandePraktiskt Båtägande
Rulla till toppen