Gasa inte på fel ställen i sommar, det kostar dig minst en tusing. Foto: Kustbevakningen

Artiklar

Så mycket kostar det att bryta mot lagen på sjön

Håll dig inom lagens råmärken annars kan sommarens båtsemester bli en dyr historia. Och det är inte bara fortkörning och sjöfylla du ska hålla dig ifrån. Här är listan på vad det kostar att bryta mot lagen på sjön i sommar.

Text: Jens Augustinsson • 2016-06-29 Uppdaterad 2021-06-09

Fortkörning och sjöfylla är ofta det första man kommer att tänka på när man pratar lagöverträdelser på sjön. Men visste du att om du kör på fel sätt i en trafiksepareringszon, utövar vattensport på fel ställe eller förtöjer vid ett sjömärke så kan du också åka på en bot?

Här är listan på vad det kostar dig att bryta lagen på sjön i sommar. Så håll dig borta från nedanstående om du inte vill betala böter – eller ännu värre, krypa in bakom lås och bom. Bötesbeloppen är uppgifter hämtade från kustbevakningen och övrig information är utdrag ur Sjölagen.

Brott mot sjötrafikförordningen
För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

 • Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop 1 000 kronor
 • 6-10 knop 1 500 kronor
 • 11-15 knop 2 000 kronor
 • 16-20 knop 2 500 kronor
 • 21-25 knop 3 000 kronor
 • Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering 1 200 kronor
 • Att ankra där det är förbjudet 1 000 kronor
 • Att utnyttja otillåtet område för vattensporter 1 000 kronor
 • Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande 1 000 kronor

 Nästa sida: Här är straffskalan för sjöfylleri

 

Tagna på bar gärning – här förs båttjuvarna bort i handfängsel

De här vattenskotrarna har Kustbevakningen köpt

Så mycket kostar det att bryta mot lagen på sjön
Det är absolut inte negativt om den visar negativt. Foto: Kustbevakningen

Brott mot Sjölagen

 • Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms (föraren) för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.
  (Gäller även övriga personer ombord som anses ha en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss)
 • Är brottet att anse som grovt (bland annat om föraren har över 1,0 promille alkohol i blodet), döms (föraren) för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år.
 • För båtar under tio meter och båtar som går långsammare än 15 knop gäller samma regler som tidigare. Kustbevakningen har rätt att stoppa dem och kontrollera nykterheten om man kan misstänka att båtföraren är påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan framföra båten på ett säkert sätt. En båtförare som är påverkad av alkohol kan dömas för sjöfylleri om inte båten kan framföras på ett säkert sätt.
 • Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader.
  Är brottet grovt, skall (föraren) dömas till fängelse i högst två år.
 • Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter.

Polisen låg i bakhåll – ertappade misstänkta tjuvar med stulna motorer

Drack whisky på toa – döms för sjöfylleri


Text: Jens Augustinsson • 2016-06-29
ArtiklarLivetOmbordAlkohollagenKustbevakningen
Rulla till toppen