Artiklar

Sjöskolan: Hur mycket är en fot omvandlat i meter?

Fot är fortfarande den vanligaste måttenheten för att ange längd på båtar. Men vad är en fot egentligen? Och framförallt, hur lång är en fot omvandlat i meter? Här får du svaret på det – och hur du gör för att räkna ut längden på just din båt.

Text: Jens Augustinsson • 2016-04-11 Uppdaterad 2021-06-09

Sjöskolan: Vad är en knop i km/h?

När vi idag använder enheten fot så syftar vi på en engelsk fot, även kallad International foot. Det är en enhet som bestämdes gemensamt mellan USA och det brittiska samväldet 1959. Och längden på en engelsk fot är 0,3048 meter.

1 fot = 0,3048 meter

 

Vill du omvandla fot till meter gör du på följande sätt. Säg att du till exempel har en båt som är 30 fot:

30 fot X 0,3048 meter = 9,144 meter

(30 fot gånger 0,3048 meter är lika med 9,144 meter)

 

Vill du räkna åt andra hållet och vill veta hur lång din 9,144 meter långa båt är räknat i fot så gör du på följande sätt:

9,144 meter / 0,3048 meter = 30 fot

(9,144 meter delat med 0,3048 meter är lika med 30 fot)

 

Många fötter att hålla reda på

Som kuriosa kan vi berätta att det finns andra fotenheter också. I USA använder man i lantmäterisammanhang en ”United States survey foot”, som är 0.3048006096 meter lång, alltså en knappt märkbar bit längre än den fot vi använder idag. Men anledningen till att den lever kvar är att när man mäter upp ett geografiskt område som kanske är hundratals mil långt, så skulle den nästan omärkbara skillnaden prlötsligt bli till en stor felmarginal. Så istället för att mäta om allakartor enligt den nya fotstandarden så har USA valt at behålla den tidigare måttenheten.

En fot har använts som måttenhet väldigt långt tillbaka i tiden och hos såväl greker och romare som kineser, fransmän och engelskmän. Men det lustiga var att förr i tiden skiljde sig längden på en fot inte länder emellan. Det kunde till och med vara så att det skiljde från stad till stad eller faktiskt till och med beroende på typ av handel. Men foten höll sig allt som oftast inom ramen 250 till 335 millimeter. 

En människofot i storlek 43 är för övrigt cirka 27 centimeter lång och har alltså väldigt lite med måttenheten fot att göra. 

 

 

 

 

Quiz: Har du koll på båtspråket, del 2

Bildquiz: Har du koll på snabba båtar?


Text: Jens Augustinsson • 2016-04-11
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen