Följer man den nya rekommendationen är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten // Foto: Anna Kassander/Transportstyrelsen

Artiklar

Så ska båtbottenfärgen saneras säkert

Nya rekommendationer från Transportstyrelsen

Text: Martin Strömberg • 2021-09-15 Uppdaterad 2021-10-05

 

Pressmeddelande:

Slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa. Det är metoderna som lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg, av bland annat Transportstyrelsen. 

Metoderna lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg.

– Följer man den är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

För att inte giftiga ämnen, som till exempel det förbjudna tributyltenn (TBT), ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. I en ny rekommendation till båtägare, båtklubbar med flera presenteras riskminskande åtgärder för att sanera färgen säkert.

Fyra metoder pekas ut som lämpliga för borttagning av bottenfärg. Dessa är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa.

Viktiga åtgärder att följa:

Till metoderna följer en lista över nödvändiga åtgärder (se nedan).

– En förutsättning för att de rekommenderade metoderna ska vara säkra för den som utför saneringen och för miljön är att alla åtgärderna följs noggrant, säger Lina Petersson.

Den nya rekommendationen bygger på en studie av Research institutes of Sweden (RISE), som Transportstyrelsen har låtit ta fram. Vid en färgsanering som utförs på rätt sätt kan mer än 98 procent av färgpartiklar och biocider samlas in och omhändertas, visar mätningar i studien.

Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut. Även Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har bidragit i arbetet.

Åtgärder vid sanering av bottenfärg:

• Marken under båten täcks.

• Vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten.

• Miljö med undertryck skapas vid blästring.

• Personlig skyddsutrustning används.

• Färgdamm, färgrester, blästermedia och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall.

• Farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

• Människor och djur i omgivningen skyddas.

Källa: Transportstyrelsen

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

Ny på sjön: Fixa din båtbotten


Text: Martin Strömberg • 2021-09-15
ArtiklarBåtbottentvättBottenfärgBottenmålningLivetombord.seMiljöTransportstyrelsen
Scroll to Top