Det här är ett hantverk väl värt att skydda och bevara. Foto: Getty Images

Artiklar

Så ska framtida svenskt träbåtsbyggande säkras

Nu organiserar sig landets träbåtsbyggare för att bevara kulturarvet att bygga träbåtar.

Text: Jens Augustinsson • 2017-01-27 Uppdaterad 2021-06-09

En organisation för träbåtbyggare har bildats, Träbåtbyggarnas Riksorganisation. Syftet är att samla och stärka den svenska båthantverksbranschen för att kunna bevara vårt marina kulturarv, berättar Hantverkarnas Riksorganisation i ett pressmeddelande.

Båthantverkare runtom i landet har i många år känt behov av en organisation för att säkerställa att de kvalitetskrav kunderna som söker professionell hantverkshjälp uppfylls. Gesäll- och mästarbrev i yrket utfärdas redan och bygger på ett regelverk som handläggs av Sveriges Hantverksråd. För att dessa regler ska kunna regleras krävs en motpart och det är här nybildade Träbåtbyggarnas Riksorganisation kommer in i bilden.

Träbåtsbyggarnas Riksorganisation ska dessutom företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndighet, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ.

Det första årsmötet äger rum på Båtmässan Allt för sjön den 3 mars. Då ska styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning väljas. Organisationen leds än så länge av en interimsstyrelse.

“En organisation blir aldrig bättre än medlemmarna som med sin kompetens skapar kvalitetsbegreppet. Det är det vi ska verka för.” säger Göran Hernlund som är ordförande i interimsstyrelsen och fortsätter: “Alla som vill engagera en båtbyggare för ett uppdrag ska veta att organisationens medlemmar är kvalificerade och pålitliga och att resultatet blir det önskade eller bättre.”

Bildandet av Träbåtbyggarnas Riksorganisation har skett med hjälp av Hantverkarnas Riksorganisation, dit den nya organisationen är ansluten. Det betyder att medlemmarna även kommer att följa Hantverkarnas kvalitetspolicy.

Reportage: Han är Sveriges enda träbåtsdetektiv

Silva är träbåten för hela familjen

Över 100 år gamla träbåten Taifun är i nyskick


Text: Jens Augustinsson • 2017-01-27
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top