Det finns inte så mycket otvetydig kunskap om blixtnedslag till sjöss och hur man skyddar sig bäst.

Artiklar

Så skyddar du dig bäst mot åskan

Finns ingen helt säker metod för att undgå att träffas till sjöss

Text: Praktiskt Båtägande • 2021-09-03 Uppdaterad 2021-10-05

 

Det finns inte så mycket otvetydig kunskap om blixtnedslag till sjöss.

Det har skrivits spaltkilometer om det, men blixtarna verkar inte ha läst på. De är med andra ord högst nyckfulla, och det verkar inte finnas någon helt säker metod för att undgå att träffas till sjöss, och heller inte för att undgå skador om det sker.

Det man kan göra är att försöka reducera skadorna genom att ge urladdningen en väg, en omledning, som den kan röra sig genom på vägen från båtens högsta punkt ner i vattnet. Den omledningen ska förstås helst gå utanför båtens sårbara delar och helst igenom tjocka, jordade kablar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns några vetenskapliga bevis för att det finns några metoder som fungerar. Många, inklusive jag själv, har valt att strunta i att installera system som ska skydda mot blixtnedslag.

Krafterna är så enorma och nedslagen så oberäkneliga att jag personligen inte tror att det gör någon avgörande skillnad. Det finns till och med de som menar att dessa system/lösningar snarare ökar risken för att bli träffad. Men även det är förstås ett antagande, det saknas bevis.

Det finns å andra sidan många som tror på de etablerade lösningarna/systemen och att de produkter som finns på marknaden verkligen skyddar.

Så skyddar du dig bäst mot åskan

 

De flesta lösningarna bygger på ett eller annat sätt på ”Faradays bur”, det vill säga ett utrymme inom ett elektriskt ledande hölje. En sådan konstruktion leder urladdningen ner i jord, eller i det här fallet hav, utan att det som är innanför höljets väggar tar skada.

En sådan bur behöver inte nödvändigtvis ha fysiska väggar, det kan räcka att förbinda båtens alla större metalldelar med korrekt dimensionerade kablar (det vill säga rejäla sådana), som ska leda urladdningen ner i havet via kölbultarna, propelleraxeln, eller via en fastbultad metallplatta utvändigt på skrovet, under vattenlinjen. Med en sådan installation skulle urladdningen teoretiskt ledas förbi båtens mer sårbara delar, såsom skrovet, och besättningen skulle vara säker.

Så skyddar du dig bäst mot åskan

 

En lite enklare, provisorisk, lösning skulle vara att fästa tjocka kablar, som startkablar till en bil eller en kedja i toppvantens vantskruvar och låta dem hänga ner i vattnet medan åskvädret pågår.

Den typen av lösningar kan fungera eftersom spänningen är så extremt hög att även dåliga ledare
som glasfiber, plast eller trä kan leda. (Detsamma gäller människokroppen.) Det kan uppstå överspänning, brand eller skador som revor och hål på i princip alla typer av material.

Uppstår en större skada i till exempel skrovet riskerar båten faktiskt att sjunka. I flera olyckor har blixtnedslag orsakat en mängd stora eller små hål i skrovet, längs vattenlinjen. Det är oklart varför. Genomföringar kan dessutom tryckas ur mynningarna, De flesta är av metall och drar sålunda till sig elektrisk spänning.

Så skyddar du dig bäst mot åskan

 

ÅSKSKYDDA DIG

Många tips för åskskydd har tveksam verkan, men det finns några saker du verkligen kan göra för att minimera risken för skador på dig och din båt.

• Kolla vädret!

Det bästa är att helt enkelt inte vara ute på sjön under åskväder. Då är det viktigt att noga följa väderleksrapporterna från SMHI och andra väderleksinstitut. Dess­utom kan man med egna ögon se ett åskväder under uppbyggnad på långt håll. Molnen är höga och mörka och har platt överdel. De byggs oftast upp under varma och kvava sommardagar, särskilt när vattentemperaturen är hög. Vid större väderfrontsskiften kan frontåskväder uppstå. Dessa kan vara mycket ihållande.

• Hur långt bort är blixten?

Ljuset från blixten rör sig med ljusets hastighet, 300 000 km/s, och ljudet färdas 0,33 km/s. Det tar ljudet från blixten cirka tre sekunder att färdas en kilometer. Räkna antalet sekunder och dividera med tre, så får du det ungefärliga avståndet från blix­ten i kilometer. Enligt Uppsala universitets webbplats kan åsk­ vädret vara farligt nära om mull­ret hörs mindre än tio sekunder efter att du sett blixten, det vill säga drygt tre kilometer bort.

• Sök hamn!

Är du nära kusten är det bra att söka hamn så fort som möjligt. Lämna sedan gärna båten och gå inomhus, om möjligt. Undvik att vara ute under bar himmel.

• Håll avstånd till metall!

Om du ändå råkar ut för ett åskvä­der till sjöss i segelbåt, försök att hålla dig så långt från masten som möjligt. Undvik också att hålla i större elektriskt ledande delar. Cockpit är ett dåligt ställe att vara på. Motorn sitter ofta under cock­pit och blixtnedslag kan skapa sto­ra elektriska urladdningar mellan metallobjekt såsom ratt, mast, stag, vant och så vidare. Där vill du inte komma emellan. Styr med autopiloten, om du har en. Styrning med ratt bör ske med ett trästycke eller liknande emellan, så att du inte rör direkt vid metall.

• Bada inte!

Blixtnedslag i vattnet sprider stora elektriska urladdningar längs vattenytan. Du kan träffas även om blixten slår ner en bra bit bort.

• Skydda elektroniken!

Att stänga av elektronisk appara­tur hjälper inte om blixten slår ner, men det kan minska risken för att bli träffad. Lägg all mobil elektronisk utrustning i ugnen eller mikrovågsugnen, om du har det. De skapar en ”Faradays bur”, som skyddar. Använd inte vhf om det inte är en nödsituation. Handhållen vhf är mycket säkrare, efter­ som antennen i masttoppen och kabeln i masten inte är aktiverade.

 

Text & Foto: ØIVIND BORDAL

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

När åskan går för nära

Blixtnedslag sänkte Ronnys Rival 22


Text: Praktiskt Båtägande • 2021-09-03
ArtiklarÅskaLivetombord.sePraktiskt Båtägande
Rulla till toppen