Tyska Dehler är en av många båttillverkare som erbjuder utrustningspaket med lazyjacks och lazybag, här med fyra linor på en Dehler 34. Foto: Bertel Kolthof

Artiklar

Samla in seglet: Så funkar lazyjacks

Även moderna storsegel kräver kraft och uppmärksamhet för att hanteras vid hissning, ­revning och nedtagning. Då underlättar det med lazyjacks eller lazybag.

Text: Joakim Hermansson • 2017-07-03 Uppdaterad 2021-06-09

Lazyjacks

– Håller storseglet samlat på bommen vid hissning, revning och nedtagning.

– Välj antal infästningspunkter på bommen efter dess längd.

– Fler infästningspunkter om seglet inte har genomgående lattor.

– Övre fästpunkter på spridarna ger bredare passage och mindre kink.

– Färdiga satser finns från någon tusenlapp och uppåt. 

– Komplettera med lazybag för extra bekvämlighet och skydd av storseglet.

Vi vill ha mer och mer bekvämlighet när vi är till sjöss, så våra fritidsbåtar växer. Samtidigt blir vi snarare färre ombord, vilket ställer högre krav på oss att klara av alla uppgifter som behöver utföras, i alla väder. Att hissa, reva och ta ner ett normalt storsegel till en vanlig semestersegelbåt är till exempel inte gjort i en handvändning. I synnerhet inte om man är få ombord, i ogynnsamt väder och med minimalt manöverutrymme i en trång hamn.

Åtskilliga av oss har kämpat med storsegel som breder ut sig över skarndäck och sittbrunn, där det förhindrar framkomligheten, ökar halkrisken och framförallt skymmer -sikten. Lika vackert välformat och fartgivande som storseglet är i hissat läge, lika otympligt, tungt och svårhanterligt kan det vara när man ska jobba med det. Det är då som lazyjacks och lazybag kan vara till stor hjälp.

Samla in seglet: Så funkar lazyjacks
Antalet infästningspunkter på bommen är beroende dels av om storseglet har genom­gående lattor, dels av bommens längd. Ju fler linor, desto mindre risk att seglet rymmer iväg. Illustration: Seldén Mast AB.

Lite förenklat består lazyjacks av linor som löper diagonalt från mastens sidor ner till ett antal infästningspunkter på bommen. Med hjälp av block, lågfriktionsringar eller bara vanliga knopade öglor delar linorna på sig och bildar ett mycket grovmaskigt nät som hjälper till att fånga in storseglet. Lazyjacks är till nytta såväl när storseglet ska hissas som när man behöver reva eller när det är dags att ta ner alltihop. Lazyjacks fungerar speciellt väl för storsegel med genomgående lattor, som hjälper till att sträcka ut seglet längs bommen, men kan med fördel användas även för segel med lattor bara i akterliket.

 

Samla in seglet: Så funkar lazyjacks
Med en mastplacering långt fram och utan fock blir storbommen lång även på en kort båt som Ikone 7.50. Lazyjacks med tre bomfästpunkter kompletteras här med lazybag. Foto: Bertel Kolthof
Samla in seglet: Så funkar lazyjacks
Foto: Bertel Kolthof

De övre infästningspunkterna placeras på ungefär 3/5 av mastlikets längd, ofta i en bygel på var sida av masten, eller i byglar på undersidan av översta spridarparet. Det senare alternativet ger en bredare passage, vilket minskar risken för kink och gör att man inte nödvändigtvis måste hålla båten exakt i vindögat när seglet ska upp eller ner. Uppifrån masten leds linorna ner till knapar vid bomfästet, så att man kan justera linornas längd eller helt fälla ner dem vid kappsegling, då man vill minska luftmotståndet. På bommen ordnas infästningspunkter beroende på hur många linor man vill att seglet ska fångas in med. Ju längre bom desto fler linor, för att delar av seglet inte ska kunna “rymma” ut genom mellanrummen.

För extra bekvämlighet vid lösfotade storsegel kan lazyjacks kompletteras med en lazybag. Lazybagen är ett stadigt segelkapell med längsgående lattor som stagar upp, och vars nedre fäste helt enkelt träs in i bommens likränna. När seglet har kommit på plats på bommen drar man bara igen lazybagens dragkedja, så kan seglet varken blåsa upp eller skadas av solljus. Många segelmakare har egna special-lösningar, och ett vanligt pris är omkring 10 000 kronor för en normal 35-fotare.

Lazyjacks säljs i färdiga satser med block, linor och tydliga monteringsanvisningar från Benns, Seldén, Watski, Hjertmans med flera. De kostar från en tusenlapp och uppåt, beroende på bomlängd och antal infästningspunkter. Eller så väljer du det billigaste alternativet och skaffar byglar, linor, block och skruv och sätter igång på egen hand. Oavsett vilket kommer du att förenkla arbetet med storseglet betydligt.

TV: Lyxjakten krossar småbåtarna som myggor

TV: Så slipper du en slingrande båt i lägre farter


Text: Joakim Hermansson • 2017-07-03
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top