Seg tvist nära lösning – ingen vill betala för Blidövrak

Artiklar

Seg tvist nära lösning – ingen vill betala för Blidövrak

En segdragen tvist om vem som ska betala för att bärga ett vrak på Blidö utanför Norrtälje är på väg att få en upplösning, skriver Norrtelje tidning. Det finns också anledning för landets båtklubbar och marinor att dra lärdom av fallet, för att själva inte hamna i samma situation.

Text: Jens Augustinsson • 2016-02-25

Niklas Eriksson har bärgat över 600 båtar

När restaurangbåten Vildand på Blidö i skärgården utanför Norrtälje exploderade och sjönk och restaurangägaren samtidigt gick i konkurs stod plötsligt Kyrkan och kommunen med Svarte Petter – ett vrak som behövde bärgas. Men vems är ansvaret?

Ännu fyra och ett halvt år efter att båten sjönk är det ännu inte klarlagt om Kyrkan, som hyrt ut kajplatsen, eller kommunen, som äger marken, ska betala för bärgningen.

Norrtelje tidning skriver på nätet att såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen hittills har gått på Kyrkans linje, alltså att det är markägaren kommunen som ska betala för bärgningen.
Men kommunen har överklagat och ärendet till mark-och miljööverdomstolen, som ska besluta om ärendet får prövningstillstånd.

Blir så fallet får ärendet en fortsättning, annars får kommunen betala bärgningen, vilken uppskattas kosta närmare en miljon kronor.
Kanske kan detta också få betydelse för andra liknande fall i framtiden och det kan få stor betydelse för till exempel båtklubbar, som redan idag kan uppleva problem med att bli av med övergivna båtar.

Läs hela artikeln på Norrtelje Tidnings webb.

Fotnot: Båten på bilden är inte vraket på Blidö.


Text: Jens Augustinsson • 2016-02-25
ArtiklarLivetOmbordvrak
Scroll to Top