Nu kommer sex nya sjövägmärken att hålla koll på // Foto: Livetombord

Artiklar

Sex nya sjövägmärken

Kan du tyda de nya märkena?

Text: Martin Strömberg • 2019-03-07 Uppdaterad 2023-04-04

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft. Reglerna fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vägleda den svenska sjötrafiken. I de nya reglerna finns sex nya sjövägmärken.

 

Reglerna riktar sig både till allmänheten och till branschen och med hjälp av illustrationer ska det bli lättare att förstå reglerna och göra rätt. En nyhet i reglerna är att följande nya områden kommer att utmärkas:

– Det har tidigare saknats upplysningsmärken för exempelvis var man kan rengöra sin fritidsbåt, och var eluttag för landström finns. Därför finns flera nya sjövägmärken med i de nya reglerna, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen.

De som påverkas av reglerna är sjöfarare, det vill säga alla som färdas till sjöss, ägare (skylthållare) av sjövägmärken, de som ansvarar för drift och underhåll av dem, tillverkare av sjövägmärken eller projektörer som till exempel bygger om i en hamn. Även de som bedriver kurser för olika typer av nautiska behörigheter berörs av de nya märkena.

– De tidigare reglerna uppfattades som svåra att förstå. Vi har också märkt att det saknas kunskap i vissa grupper om hur utmärkningen ska se ut. Vi bestämde oss därför att jobba med förklarande illustrationer för att göra reglerna tydligare och lättare att förstå, säger Mats Hörström.

 

 

Sex nya sjövägmärken
Båttvätt för fritidsbåtar
Sex nya sjövägmärken
Eluttag för landström
Sex nya sjövägmärken
Rekommendation om svallfri fart
Sex nya sjövägmärken
Spolplatta för bottentvätt
Sex nya sjövägmärken
Tömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar
Sex nya sjövägmärken
Obligatorisk passning av anvisad VHF-kanal

 

En utbildning om sjösäkerhetsanordning finns tillgänglig för alla

Förutom sjövägmärken finns också sjösäkerhetsanordningar (SSA) bestående av fasta och flytande objekt. Det kan vara till exempel fyrar, bojar eller prickar. För att höja kunskapsnivån om SSA har Transportstyrelsen tagit fram en interaktiv utbildning. Utbildningen är tillgänglig för alla. Välkommen att testa dina kunskaper.

Ny app ska guida båtägare till toatömning

Undersökning visar: Få bryr sig om alkohollagen på sjön


Text: Martin Strömberg • 2019-03-07
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen